ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červ-srp  > Z Bruselu

Evropská a regionální centra excelence ČR

U příležitosti oslav sedmiletého výročí České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj, jež se konaly 30. května 2012 v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu pod názvem Sedm let CZELO – sedm prezentací po sedmi minutách, se více než 130 hostům představilo šest českých center excelence, která získala finanční podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Evropského regionálního rozvojového fondu, a projekt demonstrující synergie mezi strukturálními fondy a 7. rámcovým programem.

29_1.jpg
Archiv: CZELO

Hosty oficiálně přivítala stálá představitelka ČR při EU velvyslankyně Milena Vicenová, jež ocenila akce, které kancelář CZELO společně s českým Stálým zastoupením zorganizovala od svého založení v roce 2005.
CZELO vybralo centra excelence tak, aby tematicky pokryla různé oblasti výzkumu a zároveň pocházela z růz­ných krajů ČR. Záměrem bylo upozornit evropskou výzkumnou komunitu na skutečnost, že centra nevznikají na zelené louce, nýbrž na základě existujících kvalitních výzkumných týmů, jež jsou vhodnými partnery evropských projektů. Moderní budovy a vybavení laboratoří poskytnou pracovní příležitosti i pro vědce ze zahraničí.
Jako první představil předseda Rady centra Václav Hořejší středočeské Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci (BIOCEV). Následovala prezentace ředitele pro strategický rozvoj superpočítačového centra IT4INNOVATIONS v Moravskoslezském kraji Martina Dudy. Projekt SUSEN (udržitelná energetika) ve Středočeském kraji představil ředitel výzkumného centra Řež Martin Ruščák, Jihočeský a Jihomoravský kraj zastupovalo Centrum výzkumu globální změny CZECHGLOBE a jeho ředitel Michal V. Marek. Centrum polymerních systémů (CPS) ve Zlínském kraji představil ředitel Vladimír Pavlínek, Nové technologie pro informační společnost (NTIS) v Plzeňském kraji ředitel centra Pavel Novák. Závěrem se účastníci přesvědčili, že synergie mezi strukturálními fondy a rámcovými programy je možná, když jim ředitelka oddělení projektů a mezinárodních vztahů Středo­evropského technologického institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě v Brně Zlatuše Novotná popsala projekt SYLICA (Synergies of Life and Material Sciences to Create a New Future), který v rámci CEITEC rozvíjí interdisciplinární témata v oblasti výzkumu pokročilých materiálů a věd o živé přírodě včetně mezioborových interakcí se slibným vědeckým potenciálem.
Oslavy sedmiletého výročí uzavřely projevy ředitele odboru financování mezinárodních programů výzkumu a vývoje MŠMT Josefa Jandy a ředitele Technologického centra AV ČR Karla Klusáčka, které projekt kanceláře CZELO realizuje. Prezentace a fotogalerii naleznete na http://czelo.cz/detail_/?news=3438.

ANNA VOSEČKOVÁ,
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj – CZELO,
Technologické centrum AV ČR