Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > září  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

V rámci mezinárodního projektu
For Women in Science/Pro ženy ve vědě
uděluje L’ORÉAL Česká republika stipendium

L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě pro podporu účasti žen na vědeckém výzkumu.
Projekt podporuje Akademie věd ČR a Česká komise pro UNESCO. V roce 2006 budou udělena tři stipendia českým ženám pracujícím ve vědeckém výzkumu v oblasti živých a/nebo materiálních věd. Věkový limit je 35 let.
Pravidla pro udílení stipendií a formuláře žádostí naleznete na http://wwww.prozenyvevede.cz.

Uzávěrka žádostí je 31. 10. 2006.

- - - - - - - - - - - - - - -

Fyziologický ústav AV ČR ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK pořádá

Kongres European Network of Excellence – MYORES

který se uskuteční ve dnech 29. 9.–3. 10. 2006 v Praze. Záštitu nad kongresem převzali rektor UK prof. Václav Hampl a předseda AV ČR prof. Václav Pačes. Mezi účastníky setkání jsou také zástupci EU, sdružení pacientů a volný přístup budou mít i vědečtí pracovníci a studenti lékařských fakult a Přírodovědecké fakulty.

Společným a dlouhodobým cílem badatelů účastnících se projektu Myores je lepší pochopení molekulárních mechanismů vedoucích k normálnímu vývoji, resp. k patologickému poškození svalu a hledání nových koncepcí a způsobů léčby těchto onemocnění.

Informace: Dr. Tomáš Soukup, Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, tel.: 241 062 544, e-mail: tsoukup@biomed.cas.cz, www.myores.org

- - - - - - - - - - - - - - -

Knihovna Akademie věd ČR a Megabooks

Vás ve dnech 18. září až 22. září 2006 od 12:00 do 19:00 hodin zvou na 6. ročník výstavy zahraniční vědecké literatury

do Oválné studovny Knihovny AV ČR v budově Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze 1.

Na vybrané knihy bude poskytnuta od 1. září 2006 až do konečného vyřízení objednávek 10% sleva.

- - - - - - - - - - - - - - -

Akademie věd ČR Vás srdečně zve na
KONFERENCI STUDENTŮ OTEVŘENÉ VĚDY

ve dnech 25.– 27. září 2006 v místnostech č. 205 a 206 v budově Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze 1.

Cílem konference je seznámit veřejnost s výsledky práce studentů po uplynutí jednoho roku od zahájení projektu, umožnit studentům zažít atmosféru vědecké konference, veřejně prezentovat výsledky svého bádání a seznámit se tak s jednou z nedílných součástí života vědce.
Konference bude zahájena 25. září 2006 v 10:00 hod. v místnosti 206.

- - - - - - - - - - - - - - -

Výzkumné centrum dynamiky Země,
společné pracoviště Astronomického ústavu AV ČR, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a dalších institucí, pořádá ve dnech 12.–14. září 2006 na zámku AV ČR v Třešti

seminář Recentní dynamika Země a jejího povrchu.

Informace:
RNDr. Vladimír Schenk, DrSc., e-mail: schenk@irsm.cas.cz;
prof. Jan Kostelecký, e-mail: kost@fsv.cvut.cz

- - - - - - - - - - - - - - -

Anketa o příjmech výzkumných pracovníků ve veřejných i soukromých podnikatelských sektorech

Evropská komise zahájila studii s cílem vyhodnotit příjmy výzkumných pracovníků ve veřejných i soukromých sektorech v Evropské unii a v zemích přidružených k rámcovému programu RTD (Research & Technology Development) EU.

Snahou studie je lépe se obeznámit s klíčovými prvky, z nichž sestává kariéra badatele, a to se zaměřením na zvyšování přitažlivosti Evropy pro výzkumné pracovníky. K dosažení tohoto cíle je nutné zjistit hrubé a čisté příjmy velkého počtu výzkumných pracovníků a další informace s tím související. Dovolujeme si vás proto požádat, abyste věnovali pár minut vyplnění Dotazníku online pro výzkumné pracovníky, který je dostupný na webové adrese http://www.carsa.es/research/mail3.php?getlanguage=CS.

Poskytnuté údaje umožní provést analýzu a zlepšit přiměřenost odměňovacích programů R & D Komise, ku prospěchu výzkumníků.

- - - - - - - - - - - - - - -

Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR a Fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem aplikované fyziky Univerzity Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem

pořádají ve dnech 26.–28. září 2006
16. česko-německý workshop o zpracování řeči.

Setkání se uskuteční v přednáškovém sále Fyzikálního ústavu AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8.
Další informace: http://workshop.ure.cas.cz/

- - - - - - - - - - - - - - -

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

si Vás dovoluje pozvat na přednášku z Cyklu zvaných přednášek na ÚOCHB/The IOCB Invited Lecture Series

6. října 2006
Catenanes and Rotaxanes as Molecular Machine Prototypes
prof. Jean-Pierre Sauvage

Laboratoire de Chimie Organo-Minérale, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francie

23. října 2006
Studies of the Mechanism of Metal-Mediated Reactions: Using Labels to Define What Goes Where and When
prof. Guy C. Lloyd-Jones

School of Chemistry, University of Bristol, Velká Británie

30. října 2006
Enantiofacial Discrimination of Carbon Nucleophiles
prof. Barry M. Trost

Chemistry Department, Stanford University, USA

Přednášky se konají od 10:00 hod. v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace:
RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR, tel. 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.cz; www.uochb.cas.cz

- - - - - - - - - - - - - - -