Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ceny Josefa Hlávky 2005

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových společně udělují od roku 1992 Cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury, která byla vydána v České republice v uplynulém kalendářním roce. Ceny za rok 2005 byly předány 26. června na zámku v Lužanech.

Ceny Josefa Hlávky jsou udělovány v oblasti věd společenských, věd o neživé přírodě, věd o živé přírodě a věd lékařských. V každé vědní oblasti je udělena pouze jedna cena, návrhy na ocenění (včetně jednoho výtisku publikace) může zaslat každá právnická či fyzická osoba do sídla Nadace ČLF.
V letošním roce posuzovala osmičlenná porota v čele s prof. J. Blahošem 60 knižních prací navržených na ocenění.

Ceny Josefa Hlávky za rok 2005 obdrželi:

v oblasti společenských věd
Jan Křen, za práci Dvě století střední Evropy, vydanou nakladatelstvím Argo;

v oblasti věd o neživé přírodě
Alexander Ženíšek (na snímku), za práci Sobolev Spaces and their Applications in the Finite Element Method, kterou vydalo VUTIUM, nakladatelství Vysokého učení technického v Brně;

v oblasti lékařských věd
Pavel Dungl, a kolektiv autorů, za práci Ortopedie, vydanou nakladatelstvím Grada Publishing, a. s.

Dále byla Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělena Medaile Josefa Hlávky Jaroslavu Blahošovi, význačnému internistovi, špičkovému endokrinologovi, zakladateli české klinické osteologie, dlouholetému předsedovi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nadace Český literární fond (NČLF) uděluje také Výroční ceny NČLF, které byly předány začátkem června tohoto roku v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Za obor vědecké a odborné literatury obdržel Výroční cenu kolektiv autorů pod vedením Vladislava Dudáka za knihu Český les, příroda – historie – život, kterou vydalo nakladatelstvím Baset.

Součástí slavnostního aktu byl i komorní koncert v zámecké kapli, jejíž krásné prostředí i perfektní akustika umocňují zážitek pro oceněné i všechny přítomné.
Účastníci slavnostního předávání cen měli možnost prohlédnout si zámek v Lužanech s rozsáhlým parkem. Josef Hlávka koupil zámek nedaleko Přeštic v r. 1866 a nechal přestavět do dnešní podoby; obytná část budovy je navržena jako severoitalská vila s reprezentačním schodištěm uprostřed. V přízemí budovy je umístěna expozice věnovaná dílu a odkazu Josefa Hlávky; v patře se nachází Hlávkův byt s původním nábytkem. Jako samostatné křídlo přistavěl Hlávka k zámku podle vlastního projektu jednopatrovou kapli zasvěcenou Panně Marii, sv. Václavovi a sv. Antonínovi, pro kterou navrhoval i zařízení. V kapli jsou vzácné varhany; pro vysvěcení kaple v r. 1887 složil Antonín Dvořák Mši D-dur, známou jako "Lužanská". Původní barokní věž byla rovněž přestavěna a dnes ji tvoří šestipatrová věž s hodinami, která se stala dominantou zámku.
V parku před zámkem, který vlastní Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, je umístěna socha někdy opomíjeného mecenáše české vědy a umění, zakladatele České akademie, architekta a stavitele Josefa Hlávky (1831–1908) v nadživotní velikosti, která je dílem známého sochaře Josefa Mařatky (zapůjčila ji Galerie hl. m. Prahy).

Alexandr Stožický,
Nadace Český literární fond