Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výuka evoluce ve školách

Obrázek k článku 

Akademie věd ČR a 67 dalších akademií věd dne 21. června 2006 ratifikovaly prohlášení, které se obrací na rodiče a učitele s výzvou, aby byly děti seznamovány s fakty o původu a evoluci života na Zemi.

Prohlášení zpracoval výbor InterAcademy Panel (IAP, tj. Grémium mezinárodních akademií věd), který v současnosti zahrnuje 92 akademií věd a pracuje pod administrativní záštitou Akademie věd třetího světa (TWAS).
Prof. Václav Pačes, předseda Akademie věd ČR, se k prohlášení vyjádřil slovy: "V některých částech světa dosud existují spory, pokud jde o výuku evoluce ve školách. Proto prohlášení, které objasňuje názory vědecké obce na tuto otázku, přichází právě včas. Doufám, že pomůže těm, kteří se snaží podporovat práva mladých lidí na přístup k přesným vědeckým poznatkům o původu a vývoji života na Zemi."
Tiskovou zprávu k prohlášení a seznam akademií, které prohlášení podepsaly, naleznou čtenáři na adrese http://www.avcr.cz/data/zho/ostatni/Iap.pdf.

Prohlášení o výuce evoluční teorie

Akademie věd se znepokojením sledují, že v některých státech jsou na veřejných školách při výuce přírodních věd zatajovány, popírány nebo zkreslovány neověřitelnými teoriemi vědecké nálezy o vzniku života a jeho vývoji na Zemi. Obracíme se proto na činitele s rozhodovacími pravomocemi – učitele a rodiče – s výzvou, aby byly všechny děti vzdělávány v duchu vědeckých metod a vědeckých objevů a aby v nich byla rozvíjena schopnost rozumět přírodním vědám. Znalost přirozeného řádu světa, v němž žijeme, vede lidstvo k pochopení lidských potřeb a k ochraně této planety.

Víme, že teorie o vzniku a evoluci života na Zemi byly postupně koncipovány na základě četných vědeckých pozorování a odvozeny z nezávislých výsledků bádání získaných v celé řadě vědních oborů. I když stále zůstává mnoho otevřených otázek o podrobnostech evolučních změn, dosavadní vědecké nálezy nikdy nebyly v rozporu s těmito představami:

  1. Ve vesmíru, který se vyvíjel do nynější podoby v průběhu 11 až 15 miliard let, se naše Země utvořila přibližně před 4,5 miliardami let.
  2. Od doby svého vzniku se Země měnila vlivem mnoha různých fyzikálních a chemických sil, což se děje dodnes.
  3. Život se na Zemi objevil před nejméně 2,5 miliardami let. Evoluce fotosyntetických organizmů vedla k podstatnému zvýšení obsahu kyslíku v atmosféře. Kromě uvolňování kyslíku, který dýcháme, je proces fotosyntézy základním zdrojem energie a potravy, na němž závisí život člověka na této planetě.
  4. Od svého vzniku se život vyvinul do mnoha podob. Tyto změny jsou potvrzovány stále přesnějšími paleontologickými nálezy a moderními biologickými a biochemickými postupy. Univerzálnost genetického kódu ve všech dnes žijících organizmech, včetně člověka, prokazuje jejich společný původ.

Stvrzujeme svůj souhlas s následujícím prohlášením o vyučování evoluci a, obecněji, kterékoliv oblasti poznání:
Vědecké poznání je založeno na zkoumání podstaty Vesmíru. Věda se soustředí na:

  • pozorování přirozeného řádu světa;
  • na formulování ověřitelných i vyvratitelných hypotéz s cílem vysvětlit pozorované jevy. Když je důkaz dostatečně přesvědčivý, vznikají vědecké teorie, které tento důkaz vysvětlují a předpovídají strukturu nebo průběh dalších jevů.

Lidské chápání hodnot a účelu se však vymyká rámci přírodních věd. K chápání hodnot přispívá mnoho složek, vědeckých, společenských, filozofických, náboženských, kulturních a politických. Tyto odlišné oblasti se mají vzájemně respektovat a mají si být vědomy omezení své vlastní působnosti.

Věda si uvědomuje své současné hranice, zůstává otevřená a přístupná korekci získaných výsledků a postupnému rozšiřování znalostí na základě nových teoretických a empirických poznatků.

Podle materiálu IAP připravil ROBERT ZIKA