ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

České centrum pro mobilitu – jak pokračuje?

Obrázek k článku 

České centrum pro mobilitu (ČCM) patří do evropské sítě s více jak 200 centry pro mobilitu, která vzájemně spolupracují a pomáhají vědecko-výzkumným pracovníkům překonávat úskalí při jejich pobytu v hostitelské zemi. Činnost českého centra se nesoustředí pouze na poskytování informací a služeb zahraničním výzkumným pracovníkům, kteří naši zemi navštěvují (viz AB 9/2005). Zahrnuje i spolupráci s dalšími kontaktními místy v republice, protože s rostoucí mobilitou výzkumníků úkolů přibývá.

Činnost Českého centra pro mobilitu byla oficiálně zahájena 17. 10. 2005 zasedáním věnovaným Evropskému výzkumnému prostoru (ERA). Pozvání tehdy přijali významní zástupci Akademie věd České republiky, Evropské komise a další hosté vědecké i nevědecké veřejnosti.

V současné době se ČCM aktivně podílí na rozšiřování evropských dokumentů Charta výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které by měly vejít v povědomí naší vědecké obce. Česká republika, stejně jako jiné evropské země, byla vyzvána, aby se k těmto dokumentům přihlásila.

Stálá pozornost je věnována českému národnímu portálu www.eracareers.cz, jenž je neodmyslitelně spjat s denní činností ČCM. Je průběžně aktualizován a doplňován novými informacemi. Na webových stránkách AV ČR byla spuštěna samostatná stránka centra – www.avcr.cz/ccm.php –, která informuje o existenci, poslání a úkolech tohoto pracoviště a poskytuje i další důležité aktuální informace týkající se mobility výzkumných pracovníků.

Činnost centra dobře ilustrují tyto příklady: – pomoc významnému českému vědci při znovuzískání trvalého pobytu v ČR;
– pomoc při získání českého občanství dlouholeté ukrajinské spolupracovnici ústavu AV ČR;
– nástup dvou zahraničních odborníků do zaměstnání na české pracoviště.

V nadcházejícím období ČCM uskuteční několik seminářů, jejichž témata vyplývají z problémů, se kterými se zahraniční vědci v ČR setkávají. Centrum také vydalo nový dvojjazyčný leták ČCM s rozšířenými a doplněnými informacemi o činnosti, spolupracovnících a národním portálu.

Kancelář ČCM v budově AV ČR je k dispozici všem, kdo potřebují její pomoc a služby.

Jindra Emmerová,
České centrum pro mobilitu