Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > září  > Událost

HLAVNÍM VÝROBKEM JE POZNÁNÍ Špičkovou vědu ÚOCHB podpoří GILEAD

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

\"Možná jsme svědky něčeho nového a prvního, co v České republice zatím nefunguje,\" zdůraznil předseda Akademie věd ČR V. Pačes unikátnost podpisu smlouvy o významné finanční podpoře při výzkumu nových léků a jejich patentové ochraně mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a americkou farmaceutickou firmou Gilead. Ke stvrzení mimořádně významného dokumentu se sešli zástupci ÚOCHB a firmy Gilead Sciences v budově Akademie na pražské Národní třídě dne 13. července 2006. Podle Darovací smlouvy bude v ÚOCHB AV ČR zřízeno nové výzkumné centrum Gilead Sciences Research Center (GSRC) a Smlouva o spolupráci znamená, že Gilead převezme starost o patenty ÚOCHB ve vybraných oblastech, rozšíří je do určitého počtu zemí a bude je na vlastní náklady udržovat. V rámci smlouvy obě instituce zřizují také Čestnou profesuru medicinální chemie, jejímž prvním nositelem je dr. Antonín Holý. Vedení farmaceutické firmy tak ocenilo přínos světově proslulého vědce, autora desítek českých i zahraničních patentů, který letos slaví sedmdesátiny (viz AB 10/2004, AB 2/2005).

Podle ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Zdeňka Havlase je přínos obou smluv pro ústav několikanásobný. Akademický bulletin jej proto požádal o krátký rozhovor.

Váš ústav spolupracuje s firmou Gilead už 20 let, přesto shodně s Johnem F. Milliganem, výkonným místopředsedou firmy Gilead, zdůrazňujete, jak důležité jsou osobní kontakty. Právě ty vám otevírají cestu k možnosti stát se jedním z nejuznávanějších pracovišť ve světě. Můžete prozradit něco ze svých plánů?
Pozvednout ústav mezi přední světová pracoviště považujeme za svou povinnost. Bylo by nezodpovědné nevyužít značné prostředky, které díky úspěšným licencím ústav získává, a tuto šanci prohospodařit. Přední světová pracoviště mají vynikající pracovní prostředí, zaměstnávají přední odborníky a zveřejňují zásadní práce v oboru. Ve všech těchto oblastech se snažíme vyvíjet maximální úsilí.
Ústav kompletně modernizujeme, připravujeme rekonstrukci celého areálu v Dejvicích. K výročí prof. Holého otevíráme tucet nových laboratoří. Postupně bude následovat modernizace ostatních prostor. Navíc pořizujeme mnoho skvělých přístrojů za nemalé částky. Organickým chemikům i biochemikům výrazně pomůže nový přístroj NMR 600 MHz za několik desítek milionů korun, pro který právě upravujeme prostory.
Bez skvělých vědců se nedá dělat špičková věda. Proto jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, ke změně struktury ústavu a k hledání nových vedoucích vědeckých týmů bez ohledu na hranice. Ve výběru nám pomohla mezinárodní výběrová komise. Ne všichni stávající vedoucí skupin či oddělení ústavu uspěli v konkurenci a někteří budou muset ústav opustit, nahradí je významnější odborníci. Praha bohužel ještě nemá jméno střediska světové vědy, a tak se nám stává, že někteří zahraniční vědci dají přednost např. Kanadě či Švýcarsku, i když pro práci nabízíme lepší podmínky. Přesto se nám již podařilo dostat na ústav vědce z USA či Německa. Navíc jsme zahájili program pro postdoktorandy, o který je ve světě značný zájem. Zdá se tedy, že jméno ústavu už táhne.
Hlavním výrobkem ústavu je poznání. To zveřejňujeme v publikacích, patentech či na vědeckých setkáních. Naše interní hodnocení publikační aktivity jednotlivců i skupin ukazuje, že produktivita ústavu v posledních letech značně vzrůstá, za poslední čtyři roky se počet publikací zdvojnásobil, a hlavně, publikuje se v prestižních světových časopisech. Hodnocení velice motivuje většinu zaměstnanců.

Podpisem smlouvy vzniká nové výzkumné centrum GSRC, které bude společnost Gilead podporovat po dobu pěti let. Je však vázáno zejména na základní výzkum nových mechanismů účinku jako možných cílů pro vývoj látek účinných v léčení patologických stavů člověka. Do jaké míry si ponecháváte svobodu v rozhodování?
Svobodu bádání můžeme zajistit celkem snadno, protože darovací smlouva nás nenutí ke striktnímu programu. Podpisu smlouvy předcházelo společné odborné zasedání představitelů Gilead a ústavu, kdy vedoucí našich týmů vystoupili s nabídkou výzkumu, jenž by v rámci centra realizovali. Výsledkem je soubor šesti týmů zaměřených na syntézu, biochemii a počítačové modelování. Tyto týmy si do smlouvy vložily své programy výzkumu v rámci centra. Navíc – nic není neměnné – smlouva dovoluje úpravy podle budoucích potřeb.

Výraznou pomocí je část smlouvy vztahující se k patentové ochraně. Jde o obrovské finanční náklady. Můžete je alespoň přibližně vyčíslit?
Smlouva o pomoci při patentové ochraně je skutečně velmi významná. Prostředky na patentování a udržování patentů jsou tak značné, že se ke každému patentu musí záhy hledat realizátor, který na sebe patentové poplatky převezme. Jinak musíme od patentové ochrany odstoupit, abychom neprodělali kalhoty, často k budoucí škodě.
V Čechách se patentová přihláška podává s minimálním poplatkem několika tisíc korun. Pokud jde o objev celosvětového významu s nutností ochrany v mnoha dalších státech, musí se česká přihláška do roka rozšířit do dalších států. To znamená nalézt oprávněného zástupce v každém státu, přeložit patent do místního jazyka a podat jej. Tato operace stojí kolem 100 000 až 200 000 Kč na jeden stát. Není nic neobvyklého patentovat ve stovce států. Pak musíte patent udržovat a platit každému státu. Poplatky v počátcích činí 50 000 až 100 000 Kč, s postupem času však výrazně vzrůstají. V souhrnu jde tedy o značné sumy, které se vyplatí, jen když objev přináší naději budoucího zisku.

Zmínil jste se o projektu nového výzkumného centra. Jak bude vypadat, kolik přibude laboratoří, kolik pracovníků, studentů atd.? S tím jistě souvisí i nárůst konferenčních aktivit…
Nové výzkumné centrum GSRC zahájí se šesti týmy, dvěma syntetickými, třemi biochemickými a dvěma menšími týmy molekulového modelování. Jeden z týmů vede Čestný profesor Gilead, což přináší další výhody, např. podporu ve výši 200 000 dolarů nad rámec Centra. Počáteční Čestná profesura Gilead byla dnes udělena profesoru Holému.
Těchto šest týmů sdružuje více než 60 vybraných pracovníků (ne každý, byť z jedné laboratoře, dostal toto privilegium). Většinou jsou to Ph.D. studenti či postdoktorandi. Část prostředků pro Centrum bude vyčleněna na Gilead Fellowship pro postdoktorandy a stipendium Gilead pro doktorandy. Samozřejmě je vše spojeno s možností poskytnout na naše podmínky vynikající platy, což na druhé straně pomáhá ústavu ke zvyšování prestiže a k vytváření konkurenčního prostředí.
K pořádání konferencí na některé z odborných témat centra určitě v brzké době dojde. Stejně tak budeme podstatně více vysílat naše pracovníky na setkání do světa.
Místní řídící orgán – Řídící komise – zodpovídá za rozdělování prostředků i za úspěšný chod centra. Laboratoře budou označeny symbolem GSRC, protože všichni jeho členové jsou na tuto pozici hrdi. Jsem přesvědčen, že prostředky poskytnuté firmou Gilead na chod výzkumného centra využijeme k dalším významným objevům v oblasti medicinální chemie.

MARINA HUŽVÁROVÁ