Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > červ-srp  > Rostliny

Nejdůležitější hráč na poli biosféry

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Čtvrtý díl výpravné série encyklopedií (Zvíře, Země, Člověk) se zabývá nejrozmanitějšími formami rostlinné říše a jmenuje se příznačně Rostliny. Hlavní redaktorkou je Janet Marinelli, uznávaná autorka a průkopnice ekologického krajinářství.

Předmluva ke knize Rostliny pochází z pera ředitele Královských botanických zahrad v Kew prof. sira Petera R. Cranea, z níž si dovolím odcitovat: "Je vědecky podloženou skutečností, kterou si bohužel dostatečně neuvědomujeme, že rozmanitost života na povrchu naší planety je závislá téměř výhradně na ekologickém základu vytvořeném rostlinami. Nejdůležitější úlohu pro zachování biosféry tedy hrají rostliny.

Rozmanitost rostlinné říše vytváří předpoklady pro život mnoha savců, ptáků, obojživelníků a dalších živočichů, kteří obohacují náš život a podílejí se na ekologických procesech nezbytných i pro člověka."

Velkolepý průvodce rostlinnou říší vysvětluje původ každé rostliny a popisuje její přirozené stanoviště, odhaluje, které rostliny jsou ohroženy a jak můžeme pomoci při jejich záchraně. V neposlední řadě poskytuje rady, jak rostliny pěstovat v kultuře.

Publikace je rozdělena do pěti částí, z nichž největší prostor je věnován Encyklopedii rostlin, která představuje rostlinnou říši ve 12 částech od Stromů a keřů po Masožravé rostliny. Zvláštní oddíl patří Invazním rostlinám, které mají různě velký nepříznivý dopad na původní společenstva rostlin na územích, kam byly zaneseny.

Přes 500 stran velkoformátové knihy doplňují stovky fotografií, řada užitečných odkazů a adres, seznam chráněných druhů CITES či seznam vybraných botanických zahrad a arboret (v českém vydání včetně zahrad v ČR).

Česká verze knihy Rostliny (z anglického originálu Plant vydaného nakladatelstvím Dorling Kindersley) bylo připraveno ve spolupráci s Botanickou zahradou hl. m. Prahy a vydala ji v tomto roce Euromedia Group, k. s., v Knižním klubu.

MARINA HUŽVÁROVÁ