Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > červ-srp  > Academia

NOVÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Jeremy Paxman
Angličané
Portrét národa

Oblíbený a uznávaný moderátor britské BBC, Jeremy Paxman, je autorem několika knih, z nichž ta poslední, Angličané, se s typickým anglickým humorem zabývá jedním z nejvážnějších témat současnosti – krizí národní identity. Autor říká, že být Angličanem bývalo kdysi jednoduché: stačilo mluvit anglicky jako Angličan, chovat se jako Angličan a pít vědra čaje – jako Angličan. Dnes je to mnohem složitější. Pokládá si proto otázku: Co vlastně v dnešní době znamená být Angličanem? Jakkoli jde o záležitost politickou, kniha nepojednává o politice v úzkém slova smyslu. Autor se pokouší dopátrat se kořenů úzkosti, kterou dnes Angličané pociťují, kdykoli se zamyslí nad svou identitou. Vypravil se proto do minulosti, k pramenům, z nichž vyvřela představa ideálního Angličana a ideální Angličanky, kteří se vydali pod britskou vlajkou dobývat svět, a ptá se, kam se dnes poděli.

Anděla Horová a kolektiv
Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky
Obsáhlá publikace zásadním způsobem doplňuje Novou encyklopedii českého výtvarného umění, kterou vydalo nakladatelství Academia v roce 1995 a široká kulturní veřejnost ji stále velmi využívá. Dodatky přinášejí množství nových hesel, jednak věnovaných dalším umělcům, institucím, galeriím, výtvarným časopisům a školám, jednak shrnující údaje o oblastech, které dosud nebyly slovníkově zpracovány (restaurátoři, grafický a průmyslový design, scénografie).

Paul Johnson
Dějiny umění: Nový pohled
Paul Johnson, britský historik a publicista, je velmi dobře známý i českým čtenářům (mj. knihami Dějiny 20. století, Dějiny židovského národa, Dějiny křesťanství, Dějiny amerického národa ad.). V nové knize sleduje vývoj výtvarného umění od pravěkých jeskynních maleb až do současnosti. Velmi poutavý a čtivý text, v němž autor s použitím mnoha zajímavých detailů, a přitom s vtipem a nadhledem charakterizuje jednotlivá vývojová období i významné tvůrčí osobnosti, provází mnoho barevných reprodukcí a fotografií.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
Václavské nám. 34, Praha 1
V ČERVNU 2006

  1. Kuřina, F., Půlpán, Z. – Podivuhodný svět elementární matematiky (vydáno s podporou Akademie věd ČR)
  2. Šesták, Z. – Jak žil Žižkov před sto lety
  3. Zelený, V. – Rostliny Středozemí (vydáno s podporou Akademie věd ČR)
  4. Kolektiv autorů – Dějiny českého výtvarného umění V. 1939/1958 (vydáno s podporou Akademie věd ČR)
  5. Kolektiv autorů – Nový akademický slovník cizích slov A–Ž

Knihy ostatních nakladatelů:

  1. Havel, V. – Prosím stručně, Gallery
  2. Dočekalová, M. – Tvůrčí psaní, Grada Publishing, a. s.
  3. Tabery, E. – Vládneme, nerušit. Opoziční smlouva a její dědictví, Paseka
  4. Kolektiv autorů – Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf
  5. Valenčík, M. – Ohrožené památky. Kostely, kaple a kapličky v České republice, Baset
Knihkupcův tip: Sartre, J. P. – Bytí a nicota, Oykuméné

Jiří PADEVĚT,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz