Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník

Obrázek k článku 
Vážení a milí čtenáři Akademického bulletinu,

léto je čas, kdy se naše oči nejvíce upírají ke slunci. Doufáme v nebe bez mráčků, abychom v čase prázdnin a dovolených ve dne vstřebávali sluneční paprsky a v noci pozorovali oblohu plnou hvězd.

Letošní léto navíc přivádí do Prahy astronomickou elitu z celého světa. Pod záštitou prezidenta republiky, předsedy Akademie věd ČR, rektorů Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity v Brně, Českého vysokého učení technického a také primátora hlavního města Prahy se zde ve dnech 14.–25. srpna 2006 koná 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU). Československo se stalo jejím členem na prvním kongresu IAU v r. 1922. Praha hostila astronomy z celého světa již v r. 1967, kdy se sešli na 13. valném shromáždění. Tehdy byl do vysoké funkce generálního sekretáře IAU zvolen český astronom doc. Luboš Perek. Od téhož roku je také v provozu největší (dvoumetrový) český dalekohled v Ondřejově.

Astronomům, a nejen jim, poskytl letošní březen příležitost k pozorování zatmění Slunce. V Česku Měsíc zastínil slunko pouze částečně, a tak za úplným překryvem nebeského tělesa cestovalo do úzkého pásu tohoto mimořádného astronomického úkazu i pět českých expedic. Snímek sluneční koróny při úplném zatmění byl pořízen 29. 3. 2006 v tureckém Manavgatu. Kromě struktury koróny, nejvyšší vrstvy sluneční atmosféry, jsou na něm dobře vidět také protuberance patrné jako červené výstupky těsně nad slunečním kotoučem zakrytým Měsícem.

HaM