Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Organon F mezinárodně

Obrázek k článku 

Na základě loňské dohody s Filozofickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě se Filozofický ústav Akademie věd ČR stává spoluvydavatelem známého časopisu Organon F, který je odborně zaměřen na tzv. analytickou filozofii.

Organon F, jenž letos vstupuje již do svého třináctého ročníku, si pod vedením známého slovenského filozofa a logika Pavla Cmoreje získal přední místo mezi místními odbornými periodiky v oblasti humanitních věd. Časopis publikuje statě ve slovenském, českém a stále více též v anglickém jazyce, a to zejména v oblastech ontologie, epistemologie, filozofie mysli a analytické teorie jednání. Organon F vychází čtyřikrát ročně. Doplňkem časopisu je pravidelná roční příloha, jejíž základ budou zpravidla tvořit příspěvky prezentované na tradičním česko-slovenském sympoziu analytické filozofie. Letošní příloha již vyšla pod názvem Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy a redigoval ji známý slovenský filozof Marián Zouhar. Obsahuje nejen příspěvky etablovaných analytických filozofů a logiků (Pavel Materna, František Gahér či Jaroslav Peregrin), ale i zástupců nastupující nejmladší generace (Marek Tomeček, Ondřej Tomala, Juraj Hvorecký ad.). Časopis Organon F lze počínaje rokem 2006 v České republice předplatit, a to buď samostatně, nebo společně s přílohou (bližší informace na www.periodik.cz).

TOMÁŠ MARVAN,
Filozofický ústav AV ČR