Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > únor  > Nezařazené

Informace a oznámení

KONKURZ

Ředitel Parazitologického ústavu
Biologického centra AV ČR
v Českých Budějovicích

vypisuje výběrové řízení
na obsazení funkce

vědeckého pracovníka
oddělení lékařské a veterinární parazitologie
Parazitologického ústavu BC AV ČR
(www.paru.cas.cz).

Požadavky: ukončené postgraduální studium (PhD.) v oboru biologie, lékařství, veterinárního lékařství nebo příbuzných oborů.

Přihlášky se životopisem, přehledem publikační, odborné, event. pedagogické činnosti a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů zašlete
28. 2. 2006
na adresu:

Marie Hloušková,
osobní oddělení, Biologické centrum AV ČR,
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
telefon: 387 775 003.


______________________________


Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění
zve na tradiční podvečery
do budovy Akademie věd ČR
na Národní 3, Praha 1, místnost 206
v 17:00 hod.

9. 2. 2006

Prezentace publikace
Poštovní schránka domov
(antologie povídek exilových autorů),

kterou vydala Společnost pro vědu a umění,

spojená s přednáškou prof. Jiřího Marvana

Masarykovská tradice a budoucnost.

 
9. 3. 2006

Přednáška prof. Jana Sokola
Jak vypadá svoboda?

13. 4. 2006

Přednáška prof. Radoslava Kvapila
Bedřich Smetana, zakladatel i experimentátor

spojená s klavírními ukázkami.