Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > únor  > Academia

Odborné publikace z nakladatelství Academia

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Jana Zachová
LATINA PRO HISTORIKY A ARCHIVÁŘE

Cvičebnice je určena především studentům historie a archivnictví, ale také těm, kteří si z nutnosti či zájmu potřebují osvojit aspoň základy latinského jazyka pro lepší porozumění historickým pramenům. Pokud se nespecializují na antický starověk, setkávají se v našem prostředí spíše s latinskými texty středověkými. Tomu je přizpůsoben rozsah i členění látky v cvičebnici, výběr cvičení a textů k četbě i slovní zásoby. Obsah jednotlivých lekcí je volen tak, aby poskytly spolehlivý základ pro pochopení kontinuitního vývoje latiny i změn, k nimž v průběhu vývoje docházelo. Cvičebnice tak usnadňuje přechod k následnému hlubšímu studiu středověké latiny i dalších disciplín (paleografie, diplomatiky ap.).

Miroslav Brdička, Ladislav Samek, Bruno Sopko
MECHANIKA KONTINUA

Již třetí vydání úspěšné publikace zavádí čtenáře do problematiky klasické teorie pružnosti a do teorie proudění dokonalých nebo viskózních tekutin. Kniha předkládá jednotnou soustavu představ a obecných principů mechaniky kontinua. První část knihy je obecná, v druhé je podána klasická teorie pružnosti a třetí část pojednává o hydromechanice a aeromechanice. Kniha je určena studentům vysokých škol univerzitního i technického směru, doktorandům, vědeckým nebo výzkumným pracovníkům v inženýrských vědách nebo v interdisciplinárních oborech aplikované matematiky, fyziky apod.

Magdalena Beranová
JÍDLO A PITÍ V PRAVĚKU A VE STŘEDOVĚKU

Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a rozdílné druhy a množství pramenů. Specializace na archeologii a historii sama o sobě není dostačující, autorka pracovala také s materiálem paleobotanickým, osteologickým, ale i etnografickým, přičemž i v tomto směru byla v pracovním styku s předními světovými odborníky. Tato kniha je už její čtvrtou o dějinách výživy a dovršuje cyklus poznání výživy a vaření od počátku lidstva do období národního obrození. Je věnována období nejdelšímu a na odbornost a rozsah speciálních znalostí nejnáročnějšímu.

Nejčtenější knihy

v knihkupectví ACADEMIA v lednu 2006
  1. Flégr, J. – Evoluční biologie (vydáno s podporou AV ČR)
  2. Sejkora, J., Kouřimský, J. – Atlas minerálů České a Slovenské republiky (vydáno s podporou AV ČR)
  3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  4. Slavík, B., Štěpánková, J. – Květena České republiky 7 (vydáno s podporou AV ČR)
  5. Darwin, Ch. – O pohlavním výběru (vydáno s podporou AV ČR)

knihy ostatních nakladatelů:

  1. Brown, D. – Andělé a démoni, Metafora
  2. Janák, J., Hledíková, Z. – Dějiny správy v českých zemích, NLN
  3. Umberto, Eco – Dějiny krásy, Argo
  4. Christensen, L. S. – Poloviční bratr, Doplněk
  5. Dylan, B. – Kroniky, I. díl, Argo

Knihkupcův tip:

Švácha, R. (ed.) – Dějiny českého výtvarného umění V., Academia

Jiří PADEVĚT,
knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz