Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > únor  > Recenze

Atlas minerálů České a Slovenské republiky

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Kniha předních českých mineralogů Jiřího Sejkory a Jiřího Kouřimského, pracovníků Národního muzea v Praze, podrobně mapuje mineralogické poměry České a Slovenské republiky ve formě barevného atlasu doplněného stručným textem. Atlas obsahuje údaje o necelé polovině nerostů nalezených v obou republikách, celkem 565 druhů minerálů zdokumentovaných na 534 fotografiích.

Ve skutečnosti zde chybí jen nerosty vyskytující se pouze v mikroskopickém měřítku nebo velmi vzácné minerály. Naopak zde nechybí ani minerály nalezené v posledních letech a nově popsané druhy mineralogického systému (např. švenekit, jáchymovit, šreinit, čejkait, slavkovit).

Už při prvním prolistování knihy si čtenář uvědomí, že jde o práci, která v tomto měřítku nemá na našem trhu obdoby. Základní koncepce knihy vychází z atlasů přírodnin vydávaných Academií od roku 2001. Hned v úvodu nalezneme hlavní pojmy z mineralogie a příbuzných oborů, s nimiž se v textu dále setkáváme. Další kapitoly popisují pojmy z geologie a petrografie, které jsou nutné k pochopení vzniku minerálů a jejich výskytu v různých horninových prostředích. Systematickou část knihy autor založil na stručném a výstižném popisu jednotlivých minerálů. Text obsahuje přesný název minerálů v češtině, eventuelně i ve slovenštině, je-li odlišný. Poté autoři zařadili údaje o chemickém složení, krystalografických a fyzikálních vlastnostech. Mezi nepostradatelné informace patří i údaje o vzniku a výskytu daného minerálního druhu (druhy hornin, parageneze). Vše doplňuje bohatý výčet lokalit, zvlášť pro Českou a Slovenskou republiku.

Text u většiny popisovaných druhů nerostů provázejí velmi kvalitní barevné fotografie, přestože snímané krystaly či plochy agregátů často dosahovaly jen milimetrových rozměrů. Autoři snímků si zaslouží pochvalu především za kvalitní výběr ukázek a dokonalou ostrost fotografií. V knize se nesetkáme s žádným temným obrázkem. Uspořádání textové části a fotoatlasu odpovídá nejnovějšímu pojetí mineralogického systému H. Strunze (Strunz, Nickel, 2001). Autoři postupně uvádí prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, karbonáty, sulfáty, fosfáty, silikáty a organické minerály. Na konci knihy čtenáři najdou použitou a doporučenou literaturu.

Nejcennější součástí atlasu je mimořádně obsáhlý rejstřík nalezišť, který poskytuje představu o množství lokalit vztahujících se k jednotlivým minerálům. Rejstřík tak může s úspěchem posloužit pro prvotní zjištění mineralogických poměrů např. v okolí bydliště. Vzhledem k rozsahu, množství fotografií, kvalitnímu papíru a výsledné obsahové i estetické úrovni je třeba zmínit, že se nakladatelství Academia podařilo docílit ceny, která je na našem trhu u takto kvalitních knih skutečně vzácností. Doporučená cena 240 Kč jistě způsobí, že si tato publikace najde cestu k většině milovníků minerálů, jak laické, tak i odborné veřejnosti. Atlas pomůže čtenářům k rychlému přehledu nalezišť a též připomene, že i naše země přispěla k rozšíření mineralogického systému o některé nové druhy.

Rád bych zdůraznil i zodpovědnou a pečlivou práci redakce. Kniha totiž neobsahuje jazykové ani věcné nedostatky, což už se dnes tak často nevidí. Zesnulý dr. Kouřimský by měl z této nádherné knihy jistě upřímnou radost.

Luděk Kráčmar