Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení studia jazyků

Chystáte se na studijní pobyt, konferenci nebo jinou formu služební cesty do zahraničí?
Připravili jsme pro Vás opět populární intenzivní, tzv. předvýjezdové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny v týdnu od 29. 1.–2. 2. 2007.
Termín přihlášek je do 19. 1. 2007.

Vstupní testy
úterý–čtvrtek: 11:30–13:00 h

Bližší informace i přihlášku (ke stažení list č. 2) naleznete na našich www.langdpt.cas.cz.


Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění
Vás zve
11. ledna 2006 na přednášky:

prof. Petr Hrubý:
Jak vznikal exilový časopis Skutečnost

PhDr. Zdeněk Pousta:
Knihy vydané Karlovou univerzitou,

které se konají od 17:00 hod. v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206, 2. patro. Vstup volný.


Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc
a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK Praha
Vás ve dnech 15.–16. ledna 2007 zve na
VI. ročník česko-slovenské konference
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku,

která se koná na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Konference s podtitulem Analýza a interpretace kvalitativních dat je věnována problémům aplikace a výuky kvalitativního přístupu a metod.

Uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2006 (včasná registrace) a 10. ledna 2007 (pozdější registrace).
Bližší informace o konferenci jsou k dispozici u PhDr. Matúše Šuchy, e-mail: msucha@post.cz.
Aktuální informace a přihláška na konferenci je uvedena na: www.adiktologie.cz.


Český klub skeptiků SISYFOS
zve na přednášky

20. prosince 2006
doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.:
Skeptický kongres v Alicante
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.:
Proč lidé rádi věří šarlatánům a neradi vědcům?

17. ledna 2007
Ing. Marcel Grün a RNDr. Jiří Grygar, CSc.:
Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano?

21. února 2007
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.:
Jsou biopotraviny opravdu zdravější?

Přednášky se konají od 17:00 hod. v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206.


Ústav experimentální medicíny AV ČR
hledá tajemníka.

Podmínkou vysokoškolské vzdělání, nejraději právnické, ekonomické, biologické či lékařské.
Zajímavá práce na EU projektech a dobré pracovní ohodnocení.

Nabídky vč. životopisu zasílejte na adresu: Ústav experimentální medicíny AV ČR, sekretariát, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 nebo e-mailem na adresu: uemavcr@biomed.cas.cz.