Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > prosinec  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Josef Psutka, Jindřich Matoušek, Luděk Müller, Vlasta Radová
Mluvíme s počítačem česky
Ojedinělá kniha podává ucelený pohled na současné řešení problémů, jež se vyskytují v systémech řečové komunikace. Vedle informačních hledisek spojených se signálem řeči a jeho lingvistickou strukturou najde čtenář v knize zevrubně řešenou otázku modelu vytváření řeči, zpracování akustického signálu, jeho fonetické analýzy, syntézy a rozpoznávání.

Jitka Ludvová a kolektiv
Hudební divadlo v českých zemích
Osobnosti 19. století

Encyklopedická publikace vychází jako první svazek rozsáhlého projektu Česká divadelní encyklopedie připraveného Divadelním ústavem. Obsahuje 350 hesel věnovaných osobnostem (skladatelům, kapelníkům, zpěvákům a zpěvačkám, libretistům, tanečníkům, choreografům, výtvarníkům a hudebním publicistům), které spoluvytvářely hudební divadlo 19. století u nás, bez ohledu na národnost. Každé heslo tvoří oddíl biografický, výkladová část, soupis tvorby a oddíl pramenů a literatury. Text provázejí reprodukce dobového ikonografického materiálu.

Fatima Cvrčková
Úvod do praktické bioinformatiky
Jde o první učebnici Bioinformatiky – oboru na pomezí biologie a informatiky, který se zabývá především zpracováním dat o sekvenci a struktuře biologických makromolekul. Kniha bude cennou příručkou pro studenty biologie a medicíny i další zájemce o praktickou bioinformatiku – pokrývá běžné úlohy z molekulárně biologické laboratorní praxe (konstrukce map úseků DNA, návrh primerů pro PCR, hledání známých sekvenčních či strukturních motivů v molekule proteinu aj.). Četba textu nevyžaduje hlubší znalosti matematiky či programování.

Jan Klíma, Miroslav Šimurda
Sbírka problémů z kvantové teorie
Sbírka stovky řešených problémů z kvantové teorie je určena pro studenty kvantové mechaniky, popř. fyzikální chemie na úrovni magisterského a doktorandského studia experimentálních i teoretických oborů. Většina řešených problémů má vazbu na experiment, výklad postupuje od jednodušších úloh (orbitální moment hybnosti a spin) až po témata složitější (použití kvantové teorie na molekuly a rozlehlé systémy, použití kvantování elektromagnetického pole apod.).

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LISTOPADU 2006

  1. Flegr, J. – Zamrzlá evoluce – aneb je to jinak pane Darwin
  2. Fajt, J., editor – Karel IV. Císař z Boží milosti (vydáno s podporou AV ČR)
  3. Šesták, Z. – Jak hřešil Žižkov před sto lety (vydáno s podporou Městské části Praha 3)
  4. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (brož.)
  5. Pravidla českého pravopisu (brož.)

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Kundera, M. – Nesnesitelná lehkost bytí, Atlantis
  2. Hůlová, P. – Umělohmotný třípokoj, Torst
  3. Šabach, P. – Občanský průkaz, Paseka
  4. Cílek, V. – Tsunami je stále s námi, Alfa Publishing
  5. Mukarami, H. – Kafka na pobřeží, Odeon

Knihkupcův tip: Kundera, M. – Nesnesitelná lehkost bytí, Atlantis

Marcela Murínová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz