Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > listopad  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Grantová agentura České republiky oznamuje vstup do 4. kola programu

European Young Investigator Awards (EURYI).

Program je vyhlášen ve spolupráci s European Science Foundation (ESF) a European Heads of Research Councils (EuroHORCs) a je zaměřen na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků, kteří získali doktorský titul (Ph.D.) před 2 až 8 lety.
Dva nejlépe hodnocené návrhy z národního kola je GA ČR oprávněna zaslat do mezinárodního posuzovacího kola, které se koná pod záštitou ESF.

Vyhlášení programu a podmínky jsou k dispozici na webových stránkách
ESF www.esf.org a GA ČR www.gacr.cz.

Uzávěrka národního kola je 30. listopadu 2006.
Bližší infromace získáte u PhDr. Kateřiny Sobotkové (katerina.sobotkova@gacr.cas.cz).


Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

vyhlašuje konkurs na obsazení pracovních míst vědeckých a odborných pracovníků (vysokoškoláků) v oborech

fyzikální a biofyzikální chemie,
katalýza,
chemická fyzika,
elektrochemie.

Konkurs se koná 18. prosince 2006 od 9:00 hodin v místnosti č. 108 v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.
Písemné přihlášky s životopisem, přehledem publikační a odborné činnosti zašlete do 11. prosince 2006 na adresu:
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
(sekretariát ředitele), Dolejškova 3, 182 23 Praha 8,
fax: 286 582 307, e-mail: director@jh-inst.cas.cz.


Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění
Vás zve

14. prosince 2006 na přednášku
Radoslava Kvapila
Zmizelá hvězda v trojhvězdí (Z. Fibich),
kterou doprovodí klavírní ukázka z díla Zdeňka Fibicha.
Přednáška se koná od 17:00 hod. v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1,
místnost č. 206, 2. patro. Vstup volný.


Oddělení číslicového zpracování signálů a syntézy řeči Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR Vás zve na přednášky pořádané v zimním semestru 2006–2007:

13. 12. 2006
Adaptivní detektory signálů kódového multiplexu
Ing. Jan Šimša, CSc., ÚRE AV ČR

Mezinárodní harmonizace soustav UWB
Ing. Svetozár Ďurovič, DrSc., ÚRE AV ČR

17. 1. 2007
Porovnání různých metod automatické segmentace řeči

Ing. Petr Horák, Ph.D., ÚRE AV ČR

Implementace rozhraní MS SAPI pro TTS systém Epos
Ing. Zdeněk Chaloupka, ÚRE AV ČR

Krátká resumé přednášek naleznou zájemci na www.ure.cas.cz/kolokvia/ vždy přibližně týden před konáním kolokvia.
Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Petra Horáka, Ph.D. (tel. 226 773 506, e-mail: horak@ure.cas.cz).


Státní vyznamenání pro prof. Petra Hájka

Prezident Václav Klaus letos 28. října u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu ocenil práci vědce Petra Hájka z Ústavu informatiky AV ČR, který je mezinárodně uznávanou osobností v oboru matematické logiky.


Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Makromolekulární chemie oznamují, že

obhajoba doktorské disertační práce

Phase structure formation and evolution in polymer blends

doc. RNDr. Ivana Fortelného, CSc.,

k udělení vědeckého titulu doktor věd
se koná dne 14. listopadu 2006 v 10.30 hod. v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.