Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ze zápisu 21. zasedání Akademické rady AV ČR 5. září 2006

Na svém 21. zasedání, které se konalo dne 5. září 2006, projednala Akademická rada tyto nejdůležitější otázky:

Akademická rada schválila

 • vzorový organizační řád pracoviště AV ČR,
 • zprávu o výsledcích Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje ukončeného k 31. prosinci 2005, ukončila činnost Rady a vyslovila poděkování za vykonanou práci předsedovi, členům a tajemnici,
 • prováděcí plán k Dohodě o vědecké spolupráci mezi Akademií věd (AV ČR) a Akademií pro vědu a technologie Egyptské arabské republiky (EASRT),
 • program Týdne vědy a techniky 2006,
 • směrnici Akademické rady – Zásady přidělování služebních bytů a vybraných ubytovacích jednotek v rámci AV ČR,
 • statut Bytové komise.

Akademická rada udělila

 • čestné medaile AV ČR DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS:
  • prof. Dr. Theodoru Wolfgangu Hänschovi (Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, SRN),
  • prof. Ing. Otto Exnerovi, Dr. techn., DrSc., Dr. h. c. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
 • čestné oborové medaile F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách:
  • prof. Thomasi DaCosta Kaufmannovi, Ph.D. (Princeton University, USA),
  • Valentině Vladimirovně Marjině, dr. hist. věd (Institut slavjanovedenija RAN, Ruská federace).

Akademická rada vzala na vědomí

 • informaci o dosavadním průběhu veřejné soutěže o projekty programu Nanotechnologie pro společnost a souhrnný protokol o převzetí návrhů projektů,
 • informaci J. Škody o získání finančních prostředků na revitalizaci zámeckého parku v Liblicích z fondu MŽP,
 • informaci o jednání a závěrech 18. předsednictva Akademické rady ze dne 29. srpna 2006,
 • informaci M. Tůmy o přípravě anglické verze www stránek AV ČR, informaci o výsledcích vyjednávání s firmou Microsoft a přípravě pravidel týkajících se zacházení se softwarem,
 • informaci J. Hrušáka o zasedání Central and Eastern European Network dne 27. listopadu 2006 v Praze.

Akademická rada vyslovila souhlas s tím, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad

 • putovní výstavou Fascination of Light, která se bude konat v rámci Týdne vědy a techniky 2007,
 • uspořádáním mezinárodní konference Výzkumného výboru pro sociální stratifikaci a mobilitu (RC28) Mezinárodní sociologické asociace, která se uskuteční ve dnech 24. až 27. května 2007,
 • uspořádáním mezinárodní konference ke 100. výročí narození Jana Patočky, která se bude konat ve dnech 22. až 28. dubna 2007.