Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > říjen  > Obsah, úvodník

Sto let vysokoškolských zemědělských studií v Praze

Obrázek k článku Obrázek k článku 

U příležitosti 100. výročí zemědělské univerzity v Praze udělil 12. září 2006 rektor České zemědělské univerzity prof. Jan Hron pamětní medaili předsedovi Akademie věd ČR prof. Václavu Pačesovi. Vyznamenáním ocenil také Akademii věd ČR za dlouholetou spolupráci.

Císař František Josef I. schválil 26. října roku 1906 zřízení samostatného zemědělského odboru na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ve čtyřletém vysokoškolském programu se na něm začaly samostatně vyučovat zemědělské disciplíny. Výuka pokračovala i po vzniku Československé republiky v roce 1918 v podstatě bez přerušení až do uzavření českých vysokých škol za II. světové války. Obnovena byla v roce 1945.

Zprůmyslnění zemědělské výroby se logicky odrazilo i ve změně obsahu a forem vysokoškolských studií, která se stále více propojovala s výzkumem. A právě veliký zájem uchazečů o studium i potřeby praxe vedly ke vzniku samostatného vysokoškolského pracoviště. V roce 1952 byly zemědělské vědy převedeny z Českého vysokého učení technického na nově zřízenou a samostatnou Vysokou školu zemědělskou v Praze.

Po roce 1989 získala univerzita novým vysokoškolským zákonem statut veřejné vysoké školy, která sama rozhoduje o své strategii rozvoje, o prioritách i partnerech ve vědě a vzdělávání a společenském působení. Změnila také svůj název z Vysoké školy zemědělské v Praze na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Tímto aktem se formálně uzavřel stoletý proces vzniku českého univerzitního zemědělského vzdělávání.

-red-