Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 208. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 9. prosince 2005

Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1405 k návrhu na převzetí tokamaku COMPASS-D z UKAEA Culhum, Velká Británie, Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1405 k návrhu na převzetí tokamaku COMPASS-D z UKAEA Culhum, Velká Británie, Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd České republiky.

Usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1518 k Analýze stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1518 k Analýze stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005.

Usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1486 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1486 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky.

Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky – vypořádání připomínkového řízení
Rada vzala na vědomí informaci o vypořádání připomínkového řízení k Návrhu na jmenování člena předsednictva GA ČR.

Zápisy z jednání OK RVV
a) pro vědy živé přírody;
b) pro vědy neživé přírody a inženýrství.

Rada byla seznámena se zápisy z jednání OK RVV pro vědy živé přírody a OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství.

Plenary meeting of the National Councils for S & T Policy – informace
Rada vzala na vědomí informaci o plenárním zasedání Rad pro výzkum a vývoj zemí EU a jejich sekretariátů.

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – výstupy z IS VaV
Rada vzala na vědomí informaci o ukončení první etapy hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – výstupy z IS VaV.

Memorandum účastníků semináře Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006–2015)
Rada vzala na vědomí Memorandum účastníků semináře Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006–2015).

Cestovní zpráva z 6. evropského fóra Národních etických komisí
Rada vzala na vědomí cestovní zprávu z 6. evropského fóra Národních etických komisí v Londýně.

Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009;
a) Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009.
b) Návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

Rada schválila principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009 a návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009.

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 – jmenování zpravodaje
a) Postdoktorské grantové projekty;
b) Standardní grantové projekty;
c) Grantové projekty EUROCORES.

Rada jmenovala zpravodajem Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 doc. RNDr. F. Ježka, CSc.

Změny ve financování NPV I a grantových projektů Grantové agentury AV ČR
a) Dopis dr. Rákosníka – předsednictvo Akademické rady;
b) Návrh odpovědi dr. Blažky.

Rada vzala na vědomí změny ve financování NPV I a grantových projektů Grantové agentury AV ČR.

Informace o projektu CESAR
Rada byla informována o přínosu projektu CESAR pro ČR.