Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2006  > leden  > Obsah, úvodník

Úvodník

Obrázek k článku 
Vážení a milí čtenáři,

V tomto roce pro Vás chystáme tři novinky, na něž bych Vás hned v úvodu ráda upozornila. Česká styčná kancelář pro vědu a výzkum v Bruselu Akademickému bulletinu přislíbila, že bude čtenáře pravidelně informovat, co se v centru evropského dění v oblasti VaV, inovací a s tím související politiky za poslední měsíc stalo či se plánuje. Doufáme, že zahraniční rubriku Z Bruselu, která bude přinášet zprávy a aktuality, se zájmem uvítáte.

Ve spolupráci s Oddělením studia jazyků ÚJČ AV ČR jsme pro tento rok domluvili cyklus příspěvků v angličtině od lektora Richarda Haase, který také přednáší mladým vědcům na kurzech vědecké práce.

Do třetice vděčně přijímáme návrh pana předsedy, abychom se připojili ke světovému trendu a v článcích redukovali výčet akademických a vědeckých titulů tak, aby stále se opakující jména s celými tituly nezabírala i několik řádků. Zmírní se tak i kontrasty vznikající mezi jmény známými z naší domácí vědecké scény a světově uznávanými zahraničními vědci, kteří často ani tituly neuvádějí. Prosíme tedy i Vás, autory příspěvků, abyste v nich používali maximálně jednoho titulu.

MARINA HUŽVÁROVÁ