ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Nezařazené

ZEMŘEL OTTO EXNER – JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VĚDCŮ VE SVĚTĚ

Dne 30. ledna 2008 zemřel ve svých 83 letech jeden z nejznámějších a především nejvýznamnějších vědců ve světě Otto Exner. Tento svět opustil po krátké těžké nemoci v pražské fakultní nemocnici.

Otto Exner se narodil 14. listopadu 1924 v Praze. Vystudoval Pražskou chemickou technologii a získal titul inženýra. O dva roky později obhájil doktorát technologie a o deset let později, v roce 1961, obdržel hodnost doktora věd. V roce 1969 byl jmenován profesorem organické chemie v Pardubicích. Před osmi lety, v roce 2000 mu byl udělen Čestný doktorát od pardubické university. Zpočátku působil v Ústavu pro farmacii a biochemii, a poté přešel do Akademie věd – nejprve do Ústavu organické chemie a poté na Polarografický ústav, kde pracoval celých 14 let. Jako profesor působil také na Slovensku, v Itálii, Francii a Švédsku. V roce 1973 se vrátil zpět do Ústavu organické chemie a biochemie, kde zůstal do konce svého života. V roce 1982 se stal zakládajícím členem a od roku 1991 předsedou International Group for Correlation Analysis, společnosti v rámci IUPAC.

Profesor Exner je považován za zakladatele fyzikální organické chemie v ČR. K určování struktury používá fyzikální metody už od 50. let, a to ve spolupráci s domácími i zahraničními chemiky. Řada těchto prací představovala historicky první určení struktury příslušnou metodou. Např. vyřešil strukturu izomerních hyroxymočovin s nekolikaměsíčním předstihem před konkurencí z Dánska a USA. Jeho pozdější pozornost dipólovým momentům mu přinesla vysoké ocenění a jeho kniha patří dodnes k chemickým bestsellerům. Od 70. let se pak věnoval korelační analýze. I v tomto oboru patřil k celosvětovým průkopníkům a nejvýznamnějším představitelům oboru.

Otto Exner publikoval přes 360 původních prací v respektovaných časopisech, dvě dnes klasické knihy (Dipole Moments in Organic Chemistry a Correlation Analysis of Chemical Data) a přes dvacet knižních kapitol. Pronikl i do základních učebnic (v učebnici Physical Organic Chemistry jsou mu věnovány hned dvě kapitoly s názvy Exnerova analýza a Platnost isokinetických vztahů). Jeho práce byly vynikajícím způsobem přijaty chemickou veřejností, o čemž svědčí obrovský počet sedm tisíc citací.

Profesor Exner obdržel nespočet ocenění za svou významnou práci, a to nejen v rámci našeho státu. Čestnými medailemi byl kromě České republiky oceněn např. v Helsinkách nebo v Paříži. V roce 1998 získal titul International Man of the Year v anglické Cambridge a o dva roky později mu pak byla Akademickou radou AV ČR udělena Čestná medaile Akademie věd ČR DE SCIENTA ET HUMANITA OPTIME MERITIS.

LIBUŠE MARKOVÁ,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
Public Relations