ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Obrázek k článku 


Národní 3

První číslo revue Akademie věd ČR pro vědu a umění vychází 10. března 2008. Je to čtvrtletník pro lidi, jimž není dnešní svět lhostejný, kteří chápou život jako úkol a chtějí s ním dobře naložit. Na 80 stranách časopisu se čtenáři setkají s Václavem Cílkem, Stanislavem Komárkem, Zdeňkem Lukešem, Václavem Pačesem, Miroslavem Petříčkem, Lubomírem Dorůžkou a dalšími autory.
Vydává SSČ AV ČR, v. v. i., k dostání bude v knihkupectvích Academia a vybraných prodejnách PNS, a. s.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na přednášky
z Cyklu zvaných přednášek na ÚOCHB/The IOCB Invited Lecture Series

27. března 2008
Mimicking the Structure and Function of DNA, prof. Eric T. Kool
Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, California, USA

13. května 2008
Cascade Reactions for Alkaloid Synthesis, prof. Albert Padwa
Department of Chemistry, Emory University, Atlanta, Georgia, USA

Přednášky se konají od 10:00 hod. v přednáškovém sále
Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace:
RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR, tel. 220 183 315,
e-mail: stara@uochb.cas.cz; www.uochb.cas.cz


Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul
a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Právní vědy oznamuje:

Obhajoba doktorské disertační práce
Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech – obecné výklady
doc. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D.,

k udělení vědeckého titulu doktor věd se koná dne 10. března 2008 ve 13:00 hod. v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1.

Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul
a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Analytická chemie oznamuje:

Obhajoba doktorské disertační práce
On the way towards the ideal hydride atomizer for atomic absorption and atomic fluorescence spectometry
RNDr. Jiřího Dědiny, CSc.,

k udělení vědeckého titulu doktor věd se koná dne 12. března 2008 v 10:30 hod. v Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, Brno.


Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
vypisuje konkursní řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka v oddělení pro dějiny demokratické transformace po roce 1989.

Požadavky:
ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem PhD. či jeho ekvivalentu v oboru moderní dějiny či příbuzných sociálněvědních disciplín; zájem o dějiny druhé půle 20. století a zejména období po r. 1989; ochota spolupracovat na týmovém výzkumu; aktivní znalost alespoň dvou světových jazyků.
Přihlášky se strukturovaným životopisem, ověřené doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci s přehledem dosavadní praxe včetně soupisu bibliografie, popř. upřesňující dotazy zasílejte písemně a elektronicky do 14. března 2008 na adresu:

PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.,
Ústav pro soudobě dějiny AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 91 Praha 1,
e-mail: kopecek@usd.cas.cz


Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění Vás srdečně zve:

ve čtvrtek 13. března 2008 na přednášku PhDr. Světlany Čmejrkové z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – Dynamika současné češtiny

Přednáška se koná od 17:00 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206, 2. patro. Vstup volný.