ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Věda a výzkum

BIOCEV: MODERNÍ CENTRUM PRO VĚDCE

Obrázek k článku 

\"Ve Vestci by mohlo vzniknout něco, čemu by se dalo říkat středoevropský biotechnologický park,\" informoval novináře předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes u příležitosti slavnostního podpisu Zakladatelské smlouvy o sdružení pěti ústavů Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy za účelem výstavby Biotechnologického a biomedicínského centra (BIOCEV). Smlouva, kterou 20. listopadu 2007 ve Vlasteneckém sále Karolina podepsalo pět ředitelů ústavů Akademie věd s rektorem UK, iniciuje výstavbu centra pro výzkum a aplikaci moderních metod molekulární biologie v medicíně a průmyslu.

BIOCEV usnadní přenášení vědeckých poznatků do praxe a umožní spojit síly též pro doktorandské studium. "Tato výchovná činnost je velmi důležitá," zdůraznil prof. Václav Pačes. Centrum by mělo být vybudováno z velké části s využitím fondů EU (OP VaVpI) a poskytnout prostor pro rozvoj biotechnologických firem. V první fázi se počítá s investicí okolo tří miliard korun, následně by se do projektu zapojovaly firmy, které by převzaly část financování jeho dalšího rozvoje. Proponované centrum umožní fakultám UK získávat atraktivní prostory pro výzkumníky, kteří uskutečňují biologický a biomedicínský výzkum na excelentní úrovni, a současně pomůže Univerzitě Karlově přitáhnout vědecké osobnosti, zejména kvalifikované mladé vědecké pracovníky (tzv. postdoky). Výzkum v nových laboratořích by byl samozřejmě spojen s výukou v rámci magisterských a již zmíněných doktorských diplomních projektů. Ve středočeském Vestci již několik biotechnologických firem sídlí a dobré dopravní spojení umožní využít pro BIOCEV i odborníky z Prahy. Díky součinnosti UK, nově vznikajícího Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a dalších ústavů AV ČR vzniká ojedinělé partnerství charakteristické propojením výuky, základního výzkumu a podpory inovací. Research triangle je základní předpoklad pro vznik centra excelence, které by uvádělo kompetitivní základní výzkum do praxe. Pozemky, na nichž by mělo být společné centrum vybudováno, je připravena poskytnout Akademie věd ČR.

Zakládajícími členy sdružení jsou následující veřejné výzkumné instituce AV ČR: Fyziologický ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav experimentální medicíny, Ústav makromolekulární chemie , Ústav molekulární genetiky a Univerzita Karlova v Praze – její fakulty přírodovědecká a 1. lékařská. Spoluúčast Univerzity Karlovy souvisí především s jejím výhledovým záměrem a je jedním z dalších kroků k naplňování představy UK jako "research university". "Jsem hluboce přesvědčen, že pro naši zemi je kriticky důležité mít alespoň jednu univerzitu světové ligy," sdělil novinářům prof. Václav Hampl, rektor UK.

"Považuji za státnickou povinnost vytvořit vám co nejlepší předpoklady, abyste mohli plně uplatnit svou invenci," zdůraznil před shromážděnými vědci předseda vlády ČR Mirek Topolánek. Vyslovil se též pro rychlou reformu výzkumných institucí a vysokých škol, jež je předpokladem k posílení spolupráce se soukromým sektorem a jejích manažerských aktivit při vzniku nových projektů.

Při uskutečnění projektu lze počítat, že se BIOCEV stane součástí systému výzkumných infrastruktur jak v ČR, tak i v rámci EU. Spoluúčast na jejich koncipování a využití zařízení bude znamenat lepší příležitosti pro jednotlivá výzkumná pracoviště UK. Spolupráce v rámci z. s. p. o. BIOCEV též umožní UK a jejím partnerům odstraňovat problémy s implementací poznatků ze sféry základního výzkumu do oblasti výzkumu aplikačního.

LUDĚK SVOBODA