ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Kultura a společnost

PREZENTACE NOVÝCH SVAZKŮ HISTORICKÉHO ATLASU MĚST ČR

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Na slavnostních křtech byly nedávno veřejnosti představeny dva poslední vydané svazky řady Historický atlas měst České republiky, jejímž vydavatelem a garantem je Historický ústav AV ČR, v. v. i. Jedná se o 16. svazek věnovaný Chomutovu a 17. svazek věnovaný Kladnu – oba atlasy vznikaly souběžně a také jejich prezentace se uskutečnily jen s malým časovým odstupem. Dne 6. listopadu 2007 v prostorách historické radnice v Chomutově a 5. prosince 2007 na radnici v Kladně.

Projekt Historického atlasu měst České republiky je od svého zrodu v první polovině 90. let 20. století koncipován analogicky jako historické atlasy měst v ostatních zemích střední (Rakousko, Německo, Polsko) a západní Evropy (např. Velká Británie, Francie); koordinátorem je Commission Internationale pour l'Histoire des Villes (http://www.historiaurbium.org/). Historické atlasy měst slouží v prvé řadě ke srovnávacímu studiu měst a městského osídlení, přičemž každý svazek v souladu se základní koncepcí shrnuje a prezentuje dějiny města v historických, urbanistických, hospodářských, demografických, politických i kulturních souvislostech.

Koncepce jednotlivých národních atlasů vychází – při respektování obecných trendů a zachování možnosti komparativního studia městské problematiky v širokém měřítku – z lokálních specifik. Tomu odpovídá jednotná typologie reprodukovaných kartografických a ikonografických pramenů. Úvodní listy atlasu přinášejí přehled vývoje města a akcentují především jeho urbanistickou složku; samostatný oddíl tvoří bibliografie k dějinám příslušné lokality (v rozsahu asi 200–250 položek). Jádrem atlasu jsou reprodukce map, plánů, vedut, leteckých snímků a fotografií města, dále následují rekonstrukční mapy (modely krajiny, vývoj správního členění apod.).

Slavnostní křest každého nově vydaného svazku atlasu se stal již tradicí, při níž se organizace ujímají orgány místní samosprávy, a nejinak tomu bylo i v daných případech. Význam řady Historický atlas měst ČR v obecné rovině i přínos příslušného svazku pro danou lokalitu hodnotí ve stručných vystoupeních členové redakční rady a autorského kolektivu, ale také představitelé měst.

Nejbližší svazek Historického atlasu měst ČR, který vyjde v letošním roce, bude věnován městu Jičínu.

Robert Šimůnek,
Historický ústav AV ČR, v. v. i.