ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Ocenění

BABUŠKOVA CENA 2007

Obrázek k článku 

Již počtrnácté udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků Babuškovu cenu za nejlepší práce v oboru počítačových věd pro studenty a mladé vědecké pracovníky. Cenu založil v r. 1994 významný český matematik Ivo Babuška, který od r. 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin, TX. Vědecká rada ČVUT udělila profesoru Babuškovi v roce 2007 čestný titul doktor honoris causa.

Cenu profesora Iva Babušky za rok 2007 získal Ing. David Horák z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě za doktorskou disertační práci FETI based domain decomposition methods for variational inequalities. Druhé místo obsadila RNDr. Iveta Hnětynková z Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., za doktorskou disertaci Krylov subspace approximations in linear algebraic problems, kterou obhájila na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Jako třetí se umístil Ing. Petr Beremlijski z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě s doktorskou disertací Využití metod nehladké optimalizace v tvarové optimalizaci.

Čestná uznání byla udělena v kategorii diplomových prací. Rozhodnutím hodnotitelské komise získal první místo Ing. Josef Otta z Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, jako druhá se umístila Ing. Alena Jonášová z téže fakulty.

KAREL SEGETH,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.