ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > 41. zasedání Akademické rady AVČR

NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE

Obrázek k článku 

Členové Nezávislé energetické komise se v polovině ledna 2008 setkali na tiskové konferenci v budově Akademie věd na Národní třídě, aby informovali veřejnost o své činnosti a budoucích cílech.

Účelem Komise je nezávislým způsobem přezkoumat minulé energetické koncepce ČR z hlediska skutečné spotřeby a užití primárních energetických zdrojů na pokrytí poptávky jednotlivých sektorů spotřeby a realizační možnosti současného programového prohlášení vlády v oblasti energetiky.

Na základě odborných analýz má komise doporučit vládě další postup při zajišťování energetických potřeb ČR. Členové plánují připravit scénáře vývoje energetiky ČR do r. 2030 a do r. 2050.

"Tato Komise zpracuje materiál, který bude odpovídat vědeckým standardům. Všechna data budou jasně specifikována, a to jak jejich spolehlivost, tak zdůvodnění, proč na jejich základě pracujeme, případně na kolik jsou spolehlivé prognózy, které budeme dělat. To je úkolem této komise a já garantuji, že premise budou založeny na jasných argumentech. Nebudou ale ve formě doporučování ani ve formě alternativních scénářů ve stylu, co se stane, když… a jaký to bude mít dopad na naši veřejnost," upřesnil předseda Nezávislé energetické komise prof. Václav Pačes.

Členové se shodli, že už nyní je z připravovaných zpráv jasné, že se v České republice doposud neřešila energetická náročnost dopravy a zajištění teplem. Jako prioritu vidí především šetření energií.

Srd