ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Obálka

NOVÉ KNIHY

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

MASOŽRAVÉ ROSTLINY
Novinka z pera Miloslava Studničky, pracovníka Botanické zahrady v Liberci, na téma masožravé rostliny vznikla jako soubor článků, které vycházely v časopise Živa v letech 1980–2004. Dočteme se například o tučnicích, láčkovkách, rosnatkách či o bublinatce. Na vydání knihy spolupracovali také Jan Franta a Martin Spousta.
Studnička, M., Darwiniana, Praha 2007. Vydání 1.

VELIM
Violence and Death in Bronze Age Bohemia

Anglicky psaná publikace popisuje archeologický výzkum ve středočeské obci Velim vedený v letech 1992–1995 britským týmem. Kromě zveřejnění výsledků výzkumu obsahuje širokou diskusi k nálezům lidských a zvířecích kostí a úvahy o jejich významu pro pochopení zacházení s mrtvými v popisované lokalitě. Svazek navazuje na publikaci z r. 2000, která byla věnována českým výzkumům v letech 1984–1995.
Harding, A., Šumberová, R., Knüsel, Ch., Outram, A., Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, Praha 2007. Vydání 1.

SVĚT JE PLOCHÝ
Stručné dějiny jedenadvacátého století

Fungování světa ve 21. století se podle autora změnilo z vertikálního na horizontální. Nastal odklon od klasického pojetí komunikace nadřízený → podřízený na spolupracovník ↔ spolupracovník. Zavedení internetu a nových metod komunikace v podstatě překlenulo existující zeměpisné hranice, takže dnes si lidé na různých kontinentech mohou volně sdělovat informace se stejnou lehkostí, jako by komunikovali tváří v tvář. Toto vše s sebou přináší mnoho doposud nevyužívaných výhod, jako je např. rychlá výměna informací a dat.
Friedman, T. L., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945–1989
II. 1948–1958

Druhý díl Dějin české literatury zahrnuje období od únorového převratu v roce 1948 až do roku 1958. Autoři se věnují literárnímu životu v republice i v exilu, do svého přehledně členěného výkladu zahrnují prózu, poezii a drama, ale také literaturu faktografickou, populární či literaturu pro děti. Prostor je věnován též literatuře v masových médiích, především v televizi a rozhlase.
Janoušek, P. a kol., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

PTÁCI V ČECHÁCH V LETECH 1360–1890
aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha

Jací ptáci vlastně v minulosti v Čechách žili? To je jen jedna z mnoha otázek, na které autor ve své knize přináší odpověď. Věnuje se také dějinám ornitologie v Čechách a zmiňuje autory, kteří o ptácích v minulosti psali. Součástí knihy je také seznam druhů ptáků uváděných v Palliardiho přehledové knize.
Komárek., S., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LEDNU 2008

  1. Janoušek, P. – Dějiny české literatury 1945–1989, II. 1948–1958 (s podporou grantového projektu GA ČR)
  2. Komárek, S. – Ptáci v Čechách v letech 1360–1890 aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha
  3. Čepička L., Fučíková E. – Albrecht z Valdštejna a jeho doba – výstavní katalog
  4. Schopenhauer, A. – O vůli v přírodě a jiné práce
  5. Mendel, M., Ostřanský, B., Rataj, T. – Islám v srdci Evropy

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Bělohradský, V. – Společnost nevolnosti, Slon
  2. Bydžovská, L. – Jindřich Štýrský, Argo
  3. Klégr, A. – Tezaurus jazyka českého, NLN
  4. Webb, S. – Kde tedy všichni jsou?, Paseka
  5. Allen, P. – Katyň. Stalinský masakr a triumf pravdy, Knižní klub

Knihkupcův tip: Lahoda, V. – Emil Filla, Academia (vychází s podporou AV ČR)

Soňa Janovcová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz