ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Obálka

CENY L'ORÉAL: VĚDA SVĚTU – ŽENY VĚDĚ

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

V rámci národního stipendijního programu, který je součástí mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě, For Women in Science, byla dne 22. ledna 2008 v knihovně AV ČR již podruhé předána Stipendia L'Oréal pro ženy ve vědě. Projekt podporovaný UNESCO je konkrétním závazkem společnosti L'Oréal prosazovat ženy ve vědeckém výzkumu a vytvářet jim příznivé podmínky pro jejich profesionální růst. "…Je to opravdová Nobelova cena pro ženy," nazvala toto ocenění jedna z mezinárodně vybraných laureátek v r. 2006, profesorka Christiane van Broeckhoven z Belgie. Účast žen na vědeckém výzkumu považuje společnost L'Oréal za jeden z klíčových faktorů ekonomického a sociokulturního pokroku ve světě.

Slavnostní večer se uskutečnil za přítomnosti předsedy AV ČR prof. Václava Pačesa, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO Ing. Pavla Škody a generálního ředitele společnosti L'Oréal ČR Jean-Charlese Bondyho. Předsedkyně odborné poroty prof. Helena Illnerová ve své řeči zdůraznila, že některé ze šestadvaceti přihlášených prací byly dle názoru porotců na opravdu světové úrovni. Kandidátky na cenu navrhuje více jak dva tisíce členů vědecké obce z oblasti věd o živé a neživé přírodě.

Roční stipendium ve výši 180 000 korun získaly tři mladé vědkyně. K letošním vítězkám patří doc. Marta Kalousová z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, která zkoumá netradiční léčebné postupy onemocnění cév a selhání ledvin. Dr. Jana Roithová pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a na Katedře organické a jaderné chemie PřF UK. Soustředí se na experimentální studium reakcí různě velikých uhlovodíkových dikationtů s methanem v provázanosti na mezinárodní kosmickou misi na Titan, měsíc Saturnu. Třetí oceněná, dr. Petra Šauli z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., se zabývá popsáním prostorového a časového charakteru chování ionosféry ve středních šířkách.

Lsd