ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Z Bruselu

EU POPRVÉ PŘEDSEDÁ NOVÁ ČLENSKÁ ZEMĚ

Obrázek k článku 

Slovinsko je první nově přistoupivší zemí, která se ujala předsednictví v Radě EU, a to 1. ledna 2008. Mezi jeho hlavní priority patří: ratifikace Lisabonské smlouvy členskými zeměmi, další implementační cyklus Lisabonské strategie, energetika a klimatické změny, stabilita západního Balkánu a propagace dialogu mezi kulturami, vírami a tradicemi. Motto slovinského předsednictví – slovní hříčka SI.NERGY FOR EUROPE – vyjadřuje spolupráci mezi členskými zeměmi, obory, kulturami a občany a vzájemné propojování aktivit k vytváření synergií.

V oblasti výzkumu je slovinskou prioritou pokračování v budování Evropského výzkumného prostoru. Evropskou unii čeká další implementační cyklus Lisabonské strategie, který bude hlavním tématem jarního summitu Evropské rady. Slovinci již oznámili, že nebudou dělat žádné radikální změny. Strategie pro další období by se měla zaměřit na posilování výzkumu a vývoje, podporu malých a středních podniků a vytváření flexibilních trhů práce. Slovinci zůstanou věrni svému mottu a budou se snažit vytvářet co největší synergie mezi jednotlivými evropskými iniciativami na podporu výzkumu, ať už se jedná o 7. RP, Eureku či společné technologické iniciativy, v jejichž schvalovacím procesu bude slovinské předsednictví pokračovat, stejně tak jako v přípravách Evropského technologického (a inovačního) institutu.

Dále se předsednictví zaměří na výzkumné infrastruktury, kde bude důležitou otázkou propojování zdrojů ze strukturálních fondů, komunitárních programů a národních zdrojů. V tomto duchu se také ponese poselství konference Research Infrastructures and their Structural Dimension in the European Research Area, která se uskuteční od 9. do 10. března 2008 ve slovinském Brdo. Měli by na ní vystoupit představitelé institucí, kterým se daří vytvářet synergie z těchto zdrojů financování. Slovinci chtějí navíc zdůraznit důležitost přístupu malých a středních podniků k těmto infrastrukturám.

Jako další prioritu si Slovinci vytyčili postavení žen ve vědě. V této otázce se chtějí zaměřit na celý životní cyklus kariéry výzkumného pracovníka. Pomocí příkladů z praxe chtějí ukázat, že lze skloubit rodinný život s výzkumnou kariérou. Integrovaný přístup zejména k výzkumným pracovníkům-ženám může napomoci k vytváření evropského výzkumného prostoru, kde je efektivní výzkumná síla jedním z pilířů.

Západní Balkán je prioritou z hlediska stabilizace, ale také z hlediska výzkumných partnerství. Slovinsko se hodlá zasadit o větší začlenění subjektů z této geografické oblasti do projektů 7. RP. I proto se během předsednictví sejde tzv. řídící platforma pro výzkum v zemích západního Balkánu.

Mezi horizontální aktivity dále kromě vytváření synergií patří podpora většího zapojení malých a středních podniků do rámcového programu a jejich spolupráce s většími firmami a výzkumně vzdělávacími institucemi. Důležitým cílem předsednictví je také mobilita napříč sektory, a zejména napříč soukromou a státní sférou.

V neposlední řadě chtějí Slovinci podpořit implementaci Strategických výzkumných agend evropských technologických platforem a také jejich národních protějšků.

Veškeré informace o dalších prioritách, akcích předsednictví a pod. naleznete na oficiálních stránkách slovinského předsednictví www.eu2008.si.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR