ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > únor  > Obsah, úvodník

Úvodník

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Vážení a milí čtenáři,
děkujeme za Vaše příznivé ohlasy k obsahu Akademického bulletinu. Ve spolupráci s Redakční radou se pro Vás snažíme připravovat materiály, které Vás zajímají a jež odrážejí život akademické obce. S úspěchem až nečekaným se setkala anketa pro nově jmenované představitele veřejných výzkumných institucí. Doba však mezitím pokročila, a tímto číslem rubrika, v níž jsme Vám na pokračování představovali ředitele a jejich badatelská pracoviště, končí.

V nejbližší době chystáme novou podobu a oživení webových stránek – některé články, jež musí být s ohledem na rozsah časopisu redakčně kráceny, již nyní zpřístupňujeme na http://abicko.avcr.cz v plném znění. Rádi bychom také pro Vás na těchto stránkách zavedli rubriku s průběžně doplňovanými a obměňovanými odkazy na nejrůznější aktuality z odborného i společenského života ústavů, nabídky, oznámení, kulturní i sportovní akce atd. Záleží tedy i na Vás, nakolik se podaří tuto rubriku naplnit, aby se stala pestrým a užitečným informačním zdrojem.

K obrázku na titulní straně:
Účel a zaměření objektu Klementina udává nápis na novém vikýři: V desátém výročí světové války, která dala našemu národu samostatnost, zbudováno z tichého stánku bohoslovců rušné skladiště moderní vědy.
Tato slova zformuloval zakladatel uměnovědného badatelského výzkumu v Československé akademii věd Zdeněk Wirth. Od narození našeho předního organizátora památkové péče, jednoho z nejvýznačnějších teoretiků a historiků umění, zejména v oblasti architektury a užitých umění, letos uplyne 130 let.

HaM