ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Nazařazené

Děkanem Zemědělské fakulty JU byl jmenován prof. Miloslav Šoch

Rektor Jihočeské univerzity prof. Václav Bůžek jmenoval 28. 12. 2007 podle par. 28 odst. (2) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na návrh Akademického senátu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity ze dne 6. 11. 2007 prof. Miloslava Šocha děkanem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Prof. M. Šoch byl jmenován s účinností od 1. 1. 2008, na čtyřleté funkční období.

-red-