ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Obálka

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA A JEHO DOBA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ve Valdštejnské jízdárně je od listopadu 2007 otevřena výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba, která byla pro velký úspěch prodloužena do 2. března 2008. Po více jak roce příprav se veřejnost dočkala unikátního výstavního projektu, na němž spolupracoval Senát PČR s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem, aby představily životní osud vévody Albrechta z Valdštejna a též souvislosti třicetileté války. "Jsem rád, že se výstavu podařilo zrealizovat v tak širokém rozsahu. Je to unikátní příležitost zhlédnout na jednom místě a v jeden okamžik předměty, které jsou od dob třicetileté války roztroušeny jako válečná kořist po celé Evropě," uvedl při slavnostním zahájení předseda Senátu Přemysl Sobotka.

Nakladatelství Academia u příležitosti výstavy publikovalo velkorysou monografii Valdštejn. Kolekce vědeckých příspěvků takřka padesáti českých i zahraničních badatelů zobrazila dobu Albrechta z Valdštejna ze všech možných úhlů: mocenský a společenský vzestup Albrechta z Valdštejna, jeho roli ekonoma, podnikatele a organizátora Frýdlantského panství, stejně jako donátora a mecenáše řady církevních i světských staveb na svém panství. Opomenuta nezůstala ani vojenská stránka Valdštejnova podnikání, kdy se jako generalissimus císařských vojsk a generalissimus moře Baltického a Oceánského stal tvůrcem moderních evropských armád. Úvodní část s vědeckými příspěvky doplnil katalog výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Celobarevná publikace obsahuje více než 600 barevných fotografií.

Lsd