ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Věda a výzkum

CERN – EVROPSKÁ LABORATOŘ FYZIKY

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Tisková konference CERN: průmyslové zakázky a udělené ceny, kterou uspořádal Výbor pro spolupráci ČR s CERN spolu s Odborem mediální komunikace, se uskutečnila 3. prosince 2007 v hlavní budově Akademie věd ČR. Po přehledu prof. Jiřího Niederla o zakázkách a cenách z CERN v oblasti průmyslu v ČR se účastníci dozvěděli podrobnější informace o letošní ceně firmě ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm za špičkové detektory pro experiment ATLAS.

CERN (Evropské středisko jaderného výzkumu či přesněji Evropská laboratoř fyziky částic) se nachází na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy. Fyzikové v CERN hledají odpovědi na otázky, co je hmota, jaký je její původ a struktura, jak z ní vznikají složité objekty jako jsou hvězdy, planety i sám člověk, jak vznikl vesmír a jeho současná podoba a kam směřuje. Jejich řešení vede k novým fundamentálním poznatkům zásadním nejen pro fyziku a další vědní obory, ale i kvalitu života lidí. CERN je dnes ve světě laboratoří fyziky částic výzkumným centrem číslo jedna dík špičkové úrovni vědeckých přístrojů i technologií a prvotřídním odborníkům z dvaceti evropských členských zemí a padesáti zemí dalších (mezi nimi je sedm nositelů Nobelových cen!). CERN vznikl v roce 1954 a dnes s ním spolupracuje 7000 vědců osmdesáti národností z 500 univerzit či jiných vědecko-výzkumných institucí.

ČR vstoupila do CERN k 1. lednu 1992 jako ČSFR a 1. července 1993 jako ČR. Členství v CERN umožňuje: 1. Podílet se na zcela unikátním, základním fyzikálním výzkumu. Z ČR je to přes 400 výzkumníků spolu s desítkami studentů z 15 institucí. Ti jsou za 16 let účasti ČR v CERN spoluautory více než 1600 odborných publikací a 1200 referátů na konferencích. 2. Podílet se na vývoji špičkových technologií. ČR participuje na 8 z 34 projektů R&D v CERN, které nalézají mnoho aplikací i mimo fyziku (např. v diagnostice a léčbě různých onemocnění, ve využití volné výpočtové kapacity počítačů ve světě, k dosažení prakticky všech informací ve světě, v energetice, v dopravě apod.). 3. Zvyšovat kvalifikaci svých studentů a mladých výzkumníků a techniků. V roce 2007 se to podařilo 25 Ph.D. studentům a 12 technickým pracovníkům. 4. Získávat zakázky pro průmysl v ČR. Ty vlastně představují návratnost členských příspěvků, kterými ČR přispěla do rozpočtů CERN. V roce 2007 činil asi 1000 milionů CHF a příspěvek ČR asi 0,9 %. Za 16 let účasti v CERN dosahuje ČR návratnosti svých příspěvků ve výši asi 58,4 %. To je zcela nadprůměrné, protože CERN může pouze 42 % svého rozpočtu investovat do nových věcí.

O Průmyslové ceně, jež byla letos udělena za dodávku pixelových detektorů koncernu ON Semiconductor, pohovořil koordinátor experimentu ATLAS Václav Vrba z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Experiment ATLAS, který je realizován ve spolupráci více než 2000 odborníků ze 167 univerzit a laboratoří 37 zemí, je jedním z největších mezinárodních projektů v oblasti přírodních věd. Slavnostního ceremoniálu předání Průmyslové ceny v CERN se zúčastnili Peter Zdebel, senior viceprezident koncernu, Michael Mandracchia, generální ředitel ON Semiconductor CR a ON Semiconductor Slovakia a Stanislav Kapsia, zástupce ředitele vývoje ON Semiconductor CR. "Pro potřeby ATLAS byla v úzké spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR vyvinuta speciální oboustranná technologie výroby pixelových detektorů a tyto pak byly vyrobeny v ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm. K zajištění vysoké kvality velkoplošných čipů bylo třeba zavézt řadu i pro nás nestandardních opatření, ale výsledek je opravdu potěšující," řekl při přebírání ceny Michael Mandracchia. ON Semiconductor je světovým výrobcem polovodičových součástek a dodavatelem řešení pro řízení napájecích systémů pro počítače, mobilní telefony, přenosné přístroje, automobily a pro průmysl. Produkce pro projekt ATLAS vybočila ze sortimentu standardních výrobních technologií. "Jsme hrdi na to, že se účastníme tohoto prestižního celosvětového výzkumného projektu a že jsme mohli ukázat kvalitu a technický talent našeho týmu," dodal Peter Zdebel.

LUDĚK SVOBODA