ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Věda a výzkum

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CERGE-EI

Obrázek k článku Obrázek k článku 

Historicky první Den otevřených dveří pro zájemce o studium na CERGE-EI (Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute) se uskutečnil 9. listopadu 2007. CERGE-EI sdružuje Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. V rámci této spolupráce nabízí kromě ekonomického výzkumu i doktorské studium ekonomie akreditované v USA.

CERGE-EI získalo kromě akreditace u Ministerstva školství České republiky v září 2005 i trvalou akreditaci doktorského studijního programu v oboru ekonomie v USA. Toto uznání vzdělávacího programu získalo CERGE–EI jako první neamerická vzdělávací instituce v zemích střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. Již od založení pracoviště v roce 1991 bylo a je jeho hlavním úkolem vzdělávat novou generaci ekonomů, kteří budou odborníky v oblasti transformace a fungování tržní ekonomiky.

Studium je určeno především pro studenty ze zemí bývalého komunistického bloku a v poslední době do něj stále více přicházejí i studenti z jiných, méně vyspělých zemí celého světa. Jedním z hlavních úkolů CERGE-EI je zajistit, aby vynikající studenti zůstali v regionu a neodcházeli za studiem i prací do západních zemí. Den otevřených dveří měl proto mezinárodní charakter. Kromě zájemců o studium z České republiky se ho zúčastnili též studenti z Polska či Mexika. Vzhledem k tomu, že doktorské studium na CERGE-EI je otevřeno i zájemcům, kteří přicházejí z jiných než ekonomických oborů, zúčastnili se Dne otevřených dveří i studenti práv či oborů technických.

Cílem akce bylo poskytnout návštěvníkům nejen podrobné informace o studiu, ale také seznámit je s praktickým životem na CERGE-EI. Uvítání studentů se kromě ředitele centra doc. Lubomíra Lízala ujal i prof. Jan Švejnar, jenž je jedním ze zakladatelů institutu a v současnosti je předsedou řídícího a dozorčího výboru. Poté se slova ujali zástupci profesorského sboru, na jejichž vystoupení navazovala diskuse se studenty i absolventy CERGE-EI. Zejména tuto část programu návštěvníci ocenili, neboť nejužitečnější (a také naprosto reálné) informace lze získat právě od těch, kteří programem prošli či právě procházejí. Diskuse se točila kolem dvou hlavních otázek: Proč se vyplatí studovat Ph.D. program amerického typu, který vyžaduje čtyři až pět let plného studijního a výzkumného nasazení, když titul Ph.D. lze na ostatních českých vysokých školách získat souběžně se zaměstnáním při vynaložení mnohem menšího úsilí a času? A pokud je student o smyslu tohoto typu studia přesvědčen, proč za ním nejít rovnou do USA?

V následující části, volném programu, mohli návštěvníci poznat běžné dění na CERGE-EI. Zúčastnili se některých přednášek, tradičního výzkumného semináře, který je součástí výuky, nebo navštívili jednotlivé profesory přímo v jejich kancelářích. Uchazeči využili zejména třetí možnosti, díky níž mohli například konzultovat svou výzkumnou práci či se jen osobně seznámit s odborníky, jejichž jména znají z ekonomického tisku a studia. Zájemce potěšila zejména možnost navštívit prof. Jana Švejnara, díky jehož kandidatuře na post prezidenta České republiky se o CERGE-EI mluví v médiích stále častěji. Po volném programu následovaly dva speciální semináře o monetárních intervencích a ekonomii kriminality, jež byly ušity přesně na míru znalostí uchazečů.

Oficiální část programu byla zakončena prohlídkou budovy a odborné knihovny CERGE-EI, která je považována za nejlepší ekonomickou knihovnu ve střední Evropě. Pro hosty byl přínosný i navazující neoficiální program. Mohli se totiž zúčastnit tradičního večírku, při němž se v některé z pražských hospůdek nad sklenkou scházejí studenti i profesoři. Pro zájemce o studium to byla vzácná příležitost dozvědět se další podrobnosti ze studentského života, poznat možné budoucí spolužáky a vidět CERGE-EI i z té méně formální stránky.

MARKÉTA MLIKOVÁ,
Oddělení rozvoje a styku s veřejností CERGE-EI