ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Obálka

NOVÉ KNIHY

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

JIŘÍ VOSKOVEC & JAN WERICH
Korespondence II

Druhý díl z plánovaného třísvazkového projektu dosud nepublikované korespondence V+W nechává nahlédnout do dopisů z let 1963 až 1968. Politické události těchto let jsou však jen pozadím Voskovcova a Werichova filozofování a jejich úvah o umění, životě a smrti. Werichovo zdraví se zhoršuje a Voskovce stále více vyčerpává existenční boj.
Matějka, L., Nadace Jana a Medy Mládkových, Akropolis, Praha 2007. Vydání 1.

K DRUHÉMU BŘEHU
Češi v prostředí francouzské společnosti 1862–1918

Práce rozkrývá osudy českých emigrantů, známých osobností, ale i obyčejných lidí, jejichž kroky vedly do Francie, především do Paříže. Pokouší se odpovědět, proč tolik generací odcházelo právě tam, za jakých okolností se jejich cesty ubíraly a co je provázelo, když se přizpůsobovali svébytnému francouzskému prostředí.
Brouček, S., Nová tiskárna, Praha 2007. Vydání 1.

KORESPONDENCE 1978–2001
Unikátní listy, otištěné v této knize, putovaly skrze ostnaté dráty – jimiž bylo obehnáno komunistické Československo až do prosince 1989 – prostřednictvím diplomatických kurýrů a vytvářely jedno z nejdůležitějších spojení mezi lidmi vnitřního a vnějšího exilu, mezi komunistickým Východem a demokratickým Západem.
Havel, V., Janouch, F., Akropolis, Praha 2007. Vydání 1.

ÚVOD DO HEIDEGGERA
Práce prof. Güntera Figala, předního německého znalce díla Martina Heideggera, je zasvěceným úvodem do filozofie jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století. V současnosti představuje toto rozsahem nevelké dílo jednu z nejzdařilejších prací, zpracovávající velké heideggerovské téma přehledně, systematicky a přístupně.
Figal, G., Academia, Praha 2007. Vydání 1.

LIDOVÁ KULTURA
Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska

Obsáhlá třísvazková encyklopedie je uspořádána do dvou částí. První část je věnována osobnostem, druhá věcné a teoretické problematice. Téměř stočlenný kolektiv autorů vytvořil na 2800 hesel, v nichž postihuje historii a teorii oboru, hmotnou a duchovní kulturu, folklor, lidové umění, etnickou problematiku českých zemí a také životopisné portréty badatelů, sběratelů, literátů, hudebníků, výtvarných umělců, kteří se kulturou a životem českého etnika zabývali. Čtenář zde nalezne rozsáhlé soubory textů o národopisných regionech, lidové architektuře, krojích, pohádkách, pověstech, lidových písních a tancích, o hudebních nástrojích, zvycích a obyčejích, o řemeslech, lidovém výtvarném umění, lidovém zemědělství, stravě a o projevech kultu a lidové zbožnosti.
Tyllner, L., Mladá fronta, Praha 2007. Vydání 1.