ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Věda a výzkum

O EKOLOGII MAJÍ STUDENTI ZÁJEM

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Podpora rozvoje aktivního učení a tvůrčích aktivit patří v současném vzdělávání k prioritám. Tento záměr spolu s posílením komunikačních dovedností žáků středních škol byl i stěžejním cílem 4. středoškolské konference, kterou stejně jako v minulých letech uspořádal Klub ekologické výchovy. Loňský rok byl přece jenom výjimečný, neboť se konal přímo pod záštitou České komise pro UNESCO, a navíc akci podpořil participační projekt UNESCO. Rovněž prostory Akademie věd ČR přispěly k umocnění slavnostní atmosféry celé akce.

Účast přijali i významní hosté z ČR a ze zahraničí. Konferenci zahájila předsedkyně České komise pro UNESCO prof. Helena Illnerová. Poté účastníky přivítala předsedkyně Klubu ekologické výchovy a nositelka ocenění UNEP Global 500 dr. D. Kvasničková a o významu akce pro Dekádu OSN Vzdělávání pro udržitelný rozvoj promluvil Ing. Pavel Škoda, generální tajemník České komise pro UNESCO. V průběhu jednání konferenci navštívila také náměstkyně ministra ŽP Ing. Rut Bízková, za MŠMT Ing. Karla Mališová, za Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze dr. Radmila Dytrtová, za lesnickou fakultu ČZU prof. Vladimír Kalina, a za Národní ústav odborného vzdělávání dr. Vlasta Bucharová. Druhý den na závěr konferenci zhodnotila místopředsedkyně KEV doc. Milada Švecová z UK PřF v Praze.

Ze zahraničních hostů byli přítomni dr. Sandanusová z UKF v Nitře a Ing. Kovačiková, Ing. Paleniková a Mgr. Machová z Agroinstitutu v Nitře. Z Rakouska přijal pozvání ředitel Vyšší odborné školy ŽP v Yspertalu pan H.Zechner.

Konference se zúčastnilo téměř 30 středních škol z celé republiky a bylo předneseno 40 příspěvků studentů z gymnázií a středních odborných škol různého zaměření, včetně vystoupení studentů z vyšší odborné a střední školy pro životní prostředí z rakouského Yspertalu a žáků střední zemědělské školy v Rakovcích u Nitry.

Rakouští studenti se prezentovali příspěvkem k aktuální problematice ŽP (ochrana krajiny a jejích obyvatel před povodněmi). Účastníci ze Slovenska informovali o tradici jejich školy a o jejím profesním zaměření.

Další příspěvky žáků z různých míst celé ČR se týkaly širokého spektra problémů přírodovědného charakteru jako např. ochrany biodiverzity určitých druhů rostlin a živočichů, ale také dalších témat jako je problematika odpadů, energetické zdroje, meteorologická pozorování i ekonomické hodnocení vlivů na prostředí a zjišťování názorů občanů na problémy životního prostředí. Objevily se také příspěvky z oblasti ekologické výchovy dětí v předškolních zařízeních, v přípravě učitelů a v aktivitě střediska ekologické výchovy od studentek střední pedagogické školy.

Příspěvky byly tematicky i provedením velmi různorodé, jak odpovídá širokému pojetí problematiky udržitelného rozvoje, a zároveň nápadité, zajímavě zpracované a prezentované s využitím moderních komunikačních technologií. Není divu, že mnohé vyvolaly i čilou diskusi.

Konference se zúčastnili také učitelé všech škol – členů KEV – přihlášených do této akce. Kultivované vystupování jejich žáků jim bylo odměnou za průběžnou konzultační pomoc a zároveň motivací pro další podněcování zájmu studentů o samostatné tvořivé aktivity.

Letošní ročník opět potvrdil, že otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje nejsou středoškolákům lhostejné. Tak aby jim to vydrželo a opět jsme se sešli v roce 2008. Tentokrát na 5. středoškolské ekologické konferenci v Praze.

DANUŠE KVASNIČKOVÁ,
Předsedkyně Klubu ekologické výchovy,
MILADA ŠVECOVÁ,
Místopředsedkyně Klubu ekologické výchovy