ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

JAN AMOS KOMENSKÝ
INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ
Komenského Informatorium vzniklo v polském Lešně roku 1632. Mělo být součástí rozsáhlého plánu celoživotního vzdělání člověka, který autor zamýšlel sepsat, avšak nedokončil jej. Význam Informatoria není jen v tom, že tvořilo článek velkolepé koncepce reformy školského systému, ale také v tom, že se jedná v raném novověku o evropsky zcela ojedinělé systematické pojednání o výchově dětí v nejmladším věku.

LENKA MAREČKOVÁ
MILOSTI
Ohnisko lidství v trestním právu

Autorka se v knize zabývá podstatou a legitimitou institutu milosti, sleduje jeho historický vývoj u nás od vzniku první republiky v roce 1918 až do současnosti. Největší pozornost věnuje období po roce 1989, především letům 1998–2003, tedy době, kdy sama působila jako vedoucí oddělení trestně--právního a milostí Kanceláře prezidenta republiky.

PAUL CARTLEDGE
ALEXANDER VELIKÝ
Monografie o Alexandru Velikém, významné osobnosti světových dějin, jejíž velikášské činy uchvacují lidstvo i po více než dvou tisíciletích, není klasickým životopisem. Přináší ucelený obraz tohoto velikána starověké historie, ukazuje Alexandrův život z různých pohledů, zabývá se jeho vztahem k Makedoncům, Řekům či Asiatům, věnuje se například i otázce, do jaké míry byl chápán jako bůh, či jako člověk.

EVA FIŠEROVÁ, LUBOMÍR KUBÁČEK, PAVLA KUNDEROVÁ
LINEAR STATISTICAL MODELS
Regularity and singularities

Anglicky psaná publikace se zaměřuje především na čtenáře z řad zájemců o matematiku a statistiku. Pozornost je soustředěna na problémy teorie odhadu a testování hypotéz v základních strukturách lineárních statistických modelů. Nenajdeme zde jen teorii, ale i příklady pro ilustraci, které přehledně doplňují odborný výklad.

KAREL HUDEC, JIŘÍ KOLIBÁČ, ZDENĚK LAŠTŮVKA, MILAN PEŇÁZ A KOL.
PŘÍRODA ČESKÉ REPUBLIKY
Průvodce faunou

Kniha představuje zástupce všech skupin živočichů, s kterými se můžeme v naší zemi setkat. Stručný přehled ocení nejen studenti škol s přírodovědným zaměřením, ale díky malému formátu se tato příručka může stát i užitečným průvodcem na toulkách přírodou.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V PROSINCI 2007

  1. Fučíková, E., Čepička, L. – Valdštejn – Monografie (s podporou AV ČR a ČS)
  2. Hudec, K., Kolibáč, J., Laštůvka, Z., Peňáz, M. a kol. – Příroda České republiky – Průvodce faunou (s podporou AV ČR)
  3. Flégr, J. – Úvod do evoluční biologie
  4. Kraus, I. – Fyzika od Thaléta k Newtonovi – Kapitoly z dějin fyziky
  5. Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., Setvák, M. – Fyzika oblaků a srážek

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Hora-Hořejš, P. – Toulky českou minulostí 11, Via Facti
  2. Ložek, V. – Zrcadlo minulosti – Česká a slovenská krajina v kvartéru, Dokořán
  3. Velké dějiny zemí Koruny české VI., 1437–1526, Paseka
  4. Nevrlý, M. – Kniha o Jizerských horách,Vestri
  5. Steen, B., Henning, P. a kol. – Dějiny Dánska, NLN

Knihkupcův tip: Janoušek, P. a kol. – Dějiny české literatury 1945–1989, díl druhý 1948–1958

Soňa Janovcová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz