ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Akademický sněm

ROČNÍ BILANCE AKADEMIE V NOVÝCH PODMÍNKÁCH

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Ke XXXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR se jeho členové, představitelé vědeckých pracovišť, zástupci vysokých škol a další hosté sešli dne 18. prosince 2007 stejně jako v letech minulých v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech. Téměř po roce, kdy se pracoviště Akademie věd České republiky přeměnila z příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce a začala pracovat v nových právních, ekonomických i organizačních podmínkách, mohl předseda AV ČR prof. Václav Pačes shrnout náročné období zásadních změn.

XXXI. zasedání Akademického sněmu se zúčastnilo 214 jeho členů, což je 83 % jejich celkového počtu. Jednání Sněmu zahájil a řídil místopředseda AV ČR Ing. Pavel Vlasák. Úvodní projev k písemně předloženým zprávám – zprávě o činnosti Akademické rady od posledního zasedání Sněmu a závěrečné zprávě o průběhu a výsledcích přeměny pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce – přednesl předseda AV ČR prof. Václav Pačes. V diskusi k jeho projevu vystoupila s důležitým příspěvkem první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslava Kopicová. Dalšími diskutujícími byli předseda Výboru Poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dr. Walter Bartoš, předseda Rady vysokých škol prof. Vladimír Haasz a šest dalších členů a hostů Sněmu. Jednání Sněmu pozdravil též nově jmenovaný ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška.

V dalších bodech programu předložil místopředseda AV ČR prof. Jiří Drahoš návrh na zřízení nového pracoviště AV ČR – Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a člen předsednictva Akademické rady a předseda její Ekonomické rady RNDr. Jiří Rákosník podal zprávu o současné ekonomické situaci AV ČR a odůvodnil návrh jejího rozpočtu na rok 2008. Pravidelnou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu přednesl její předseda prof. Jaroslav Spížek. V průběhu jednání Sněmu se uskutečnila též doplňovací volba do Vědecké rady AV ČR na zbytek funkčního období 2005–2009.

Zasedání Sněmu bylo zakončeno projednáním a schválením usnesení, jehož návrh připravila návrhová komise Sněmu v čele s prof. Václavem Skleničkou.

-red-