ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > leden  > Věda a výzkum

LÁTKU GS-9219 NELZE NAZÝVAT LÉKEM

Obrázek k článku Obrázek k článku 

S ohledem na neutuchající zájem veřejnosti a vzhledem k planým nadějím vyvolaným nepřesným zpravodajstvím v některých sdělovacích prostředcích o nové protirakovinné látce, kterou vyvinula skupina prof. Antonína Holého, pokládají ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Rada instituce a profesor Holý osobně za nutné uveřejnit následující prohlášení:

Látku GS-9219, jejíž mimořádné vlastnosti v preklinických zkouškách vyvolaly nejen v odborných kruzích, ale i u naší veřejnosti takový zájem, není v žádném případě možné nazývat lékem. Teprve projde-li úspěšně několika časově náročnými stadii klinických zkoušek a náročným schvalovacím řízením, mohla by se stát sama nebo ve spojení s jinými látkami účinnou složkou nového léku. Dosavadní pokusy, které potvrdily její vysoký účinek a poměrně nízkou toxicitu, byly dosud prováděny výhradně na psech se spontánními nádory lymfatických uzlin tzv. neHodgkinského typu.

Bylo by proto zcela neodpovědné se domnívat, že tímto úspěchem je zaručeno schválení použití látky GS-9219 k léčení obdobných nádorů či leukémií u člověka. S lidmi dosud žádné zkoušky provedeny nebyly a není ani známo, zda bude látka při nejvyšší snášené dávce u člověka vůbec účinná. Pravděpodobnost úspěchu je v takovýchto případech velmi nízká a celý, velice nákladný proces může být kdykoli zastaven, objeví-li se jakákoli statisticky významná vedlejší reakce nebo toxický účinek.

GS-9219 byla vyvinuta ve firmě Gilead Sciences v Kalifornii, kde byl také objeven její nečekaně specifický účinek. Je odvozena od látky, kterou připravil profesor Holý v našem ústavu a jejíž vysoké protivirové účinky byly zjištěny na belgickém pracovišti v Leuvenu spolupracující skupinou profesora DeClercqa, kdežto účinky protinádorové objevil, zjistil RNDr. Ivan Votruba a doc. Berta Otová, z 1. LF UK. Tato látka také z GS-9219 v buňkách vzniká, a je tedy vlastním účinným principem.

Proto je zcela zbytečné požadovat na nás látku GS-9219, kterou jsme nikdy neměli a jejíž vývoj nám ani nepřísluší. Ústav nemá ani podíl na organizaci klinických zkoušek, které mají být případně provedeny podle návrhu Gilead Sciences zčásti na našich klinických pracovištích. Volba pracovišť a výběr pacientů pro studie jsou výhradní záležitostí americké firmy a nemůžeme je také nijak ovlivnit. Schválení klinického použití léku založeného na GS-9129 lze v nejlepším případě očekávat stěží dříve než za pět až šest let.

ZDENĚK HAVLAS,
ANTONÍN HOLÝ,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.