ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Miroslava Němcová v Historickém ústavu

33_1.jpg
Foto: Archiv HÚ AV ČR
Zleva: předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a pracovníci HÚ – Jaroslav Pánek, Martin Holý, Jan Němeček a Eva Semotanová

Zájem politické reprezentace obou komor Parlamentu České republiky o vědu a výzkum – s oběma Akademie věd v uplynulých dvou letech uzavřela memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci v oblasti VaV – potvrzuje nedávná návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové v Historickém ústavu AV ČR. S pracovištěm se dlouholetá podporovatelka Akademie věd seznámila mj. i v září loňského roku v Národním archivu v Praze na vernisáži Zlatá bula sicilská 1212 – 800 let mezi realitou a mýty (viz AB 11/2012). Tentokrát Miroslava Němcová zavítala přímo do sídla ústavu v Praze na Proseku, kde jí ředitelka Eva Semotanová, její zástupci Jan Němeček a Martin Holý a bývalý místopředseda AV ČR pro III. vědní oblast Jaroslav Pánek představili nejdůležitější badatelské aktivity této instituce. Zaměřili se především na hlavní řešené a připravované okruhy výzkumu, na mezinárodní spolupráci, grantové projekty a vydavatelskou činnost. V navazující diskusi účastnící setkání debatovali o postavení vědy a výzkumu v České republice a v zahraničí. Jaroslav Pánek předsedkyni PS informoval i o působení Českého historického ústavu v Římě, který vede a jenž je součástí HÚ AV ČR jako jeho zahraniční pracoviště. V renovované studovně si Miroslava Němcová prohlédla odborné publikace, ukázky starých tisků a barokních map českých zemí. Pracovníci nakladatelství HÚ AV ČR poté předvedli, jak v tiskárně a grafickém studiu vyrábějí monografie a periodika. O tom, že se spolupráce s oběma komorami PČR úspěšně rozvíjí, svědčí kromě návštěvy předsedkyně PS Miroslavy Němcové v HÚ AV ČR i nedávná návštěva představitelů Senátu včetně předsedy Milana Štěcha na pracovištích Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

EVA SEMOTANOVÁ,
Historický ústav AV ČR, v. v. i.