ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Z Bruselu

Česká Street Party 2013

32_1.jpg
Foto: Archiv CZELO

Zastoupení regionů a měst České republiky, české kanceláře sídlící v Bruselu a Stálé zastoupení ČR při EU uspořádaly 14. června 2013 Czech Street Party – akci, která již sedmým rokem představuje ČR jako zemi s dlouhou historií, tradicemi, rozmanitou kulturou, regionálními specialitami i jako partnera pro výzkumnou spolupráci a mezinárodní vědecké projekty. Kancelář CZELO ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně prezentovaly výzkum v oblasti dřeva a lesnictví. Studenti Lesnické a dřevařské fakulty MU připravili kvíz, v němž účastníci poznávali vzorky dřeva a přiřazovali je ke stromům. Soutěže se zúčastnilo téměř sto návštěvníků. Hlavní ceny (dárkové koše s českými regionálními specialitami a předměty propagujícími české výzkumé instituce a kancelář CZELO) obdrželi vítězové ze Slovenska a České republiky. CZELO a MU rovněž prostřednictvím letáků a propagačních předmětů prezentovaly výzkumné projekty a vědecká pracoviště. Vzhledem k dobrému počasí se akce těšila návštěvnosti jak Čechů žijících v Bruselu, tak domácích Bruselanů i dalších cizinců místní mezinárodní komunity. Czech Street Party se zapojila i do pomoci oblastem postiženým povodněmi, a to zřízením speciálního konta u nadace Člověk v tísni.

MICHAELA VLKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR