ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

SoMoPro na pomoc konkurenceschopnosti

Po sedmi úspěšných letech v Singapuru završených doktorátem na Nanyang Technological University, jež patří mezi 50 nejlepších univerzit světa v oblasti strojírenství a technologií, rozmýšlel dr. Jan Čížek své další působení. Z nabídek špičkových světových center si nakonec vybral návrat do České republiky. Umožnil mu jej i grantový program SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) podporující příchod špičkových vědců do Jihomoravského kraje, který je součástí jeho Regionální inovační strategie.

17_1.jpg

S příchodem nového tisíciletí bylo stále patrnější, že tradiční hnací odvětví Jihomoravského kraje pozbývají dřívější slávy, a region tak ztrácí dosavadní hlavní opěrné body. V roce 2002 proto jeho představitelé přemýšleli, jakým směrem se vydat. Výsledkem byla Regionální inovační strategie (RIS 1) – dlouhodobá vize, jak zvyšovat konkurenceschopnost vůči vyspělým ekonomikám. Zástupci kraje si tak jako první nejen v ČR, ale v celé Visegrádské skupině uvědomili potenciál podpory výzkumu a nezbytnost propojení akademické, soukromé a veřejné sféry.
Od vzniku strategie se uplatnily i druhá a třetí verze RIS (2005, 2009). Mezi výstupy RIS 1 a RIS 2 jmenujme např. vznik Jihomoravského inovačního centra, jehož založení vedlo k vybudování rozsáhlé vědecké infrastruktury – Technologického a Biotechnologického inkubátoru – či zřízení fondu mikropůjček a patentového a licenčního fondu. Konkurenceschopnost větších firem zvýšil i vznik dvou klastrů (CEITEC Cluster – bioinformatics a Water Treatment Alliance). Ve spolupráci s brněnskými univerzitami byla za účelem podpory výzkumu a jeho propojení s průmyslem zřízena Centra pro transfer technologií.
Výše jmenovaná opatření napomohla vzniku a rozvoji 40 progresivních firem, například Strokom či Y Soft. Uvedené společnosti vytvořily 300 kvalifikovaných pracovních míst a zaregistrovaly 22 patentů. Na pomoc talentované mládeži a příchod zahraničních studentů a vědců byly vytvořeny finanční nástroje, jež spravuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, kam spadá i SoMoPro. Stipendia ve výši 40 milionů korun získalo přes 500 talentovaných studentů. Neméně důležitá je také podpora příchodu vědců, které využil i výše jmenovaný dr. Jan Čížek. SoMoPro podporuje projekty technických, medicínských a přírodovědných oborů (výběr tématu je na žadateli o grant) a představuje analogii grantů Marie Curie Actions, z nichž je také ze 40 % kofinancován, 60 % je pak dotováno Jihomoravským krajem. Jeho příjemci tak mohou titul „Marie Curie fellow“ užívat. Při žádosti o podporu rozhoduje především podmínka mobility – výzkumník nesmí v době uzávěrky výzvy pobývat v České republice déle jak 12 měsíců v posledních třech letech. Měl by rovněž disponovat titulem Ph.D. anebo doložit alespoň čtyři roky výzkumné praxe.

17_2.jpg
Pilotní část SoMoPro se blíží ke svému konci (2009–2013), zároveň se však rozbíhá jeho pokračování a do Brna se již sjíždějí další úspěšní žadatelé. V první fázi podpořil program ve dvou výzvách 27 výzkumníků ze 14 zemí s celkovým rozpočtem 3 887 158 eur. Od roku 2012 program úspěšně pokračuje (SoMoPro II). Do třetí výzvy se přihlásilo celkem 52 žadatelů; v těchto dnech zahajují své projekty první z 12 úspěšných.
Jihomoravský kraj se za pět let existence programu dostal v Evropě do povědomí jako úspěšný re­-gion podporující vědu a výzkum. Strategie, jejíž je součástí, byla prezentována například během kyperského předsednictví na konferencích COFUND či v Bruselu na oslavě výročí Marie Curie Actions.
Čtvrtá a zatím poslední výzva k žádostem o grant byla otevřena 21. června 2013 s platností do 16. září 2013. Více informací naleznete na http://www.jcmm.cz/cz/4-vyzva-k-podavani-zadosti.html.

BARBORA POSTRÁNECKÁ,
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu