ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Obálka

Jmenování nových profesorů

Ve Velké aule pražského Karolina převzalo 11. června 2013 jmenovací dekret 65 nových profesorek a profesorů. Nejvíce návrhů na jmenování předložila Univerzita Karlova v Praze (23), Univerzita Palackého v Olomouci (6) a Vysoké učení technické v Brně (6). Mezi profesory jsou i badatelé, kteří dlouhodobě působí na pracovištích Akademie věd – mj. prof. Eva Zažímalová a prof. Jaroslav Doležel (nositel Akademické prémie 2012) z Ústavu experimentální botaniky, prof. Rüdiger Horst Ettrich z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ či prof. Petr Bouř z Ústavu organické chemie a biochemie. „Veřejná diskuse posledních měsíců ukazuje, že existuje několik pohledů na způsob ustanovení a nakonec i na funkci profesora. Bez ohledu, jaký názor v této debatě obhajujeme, měli bychom mít především na paměti, že profesor je jednou z klíčových složek zvláštního společenství „učících“ a „učících se“, tedy učitelů a studentů, které tradičně vytváří univerzitu. A právě proto musí být základním principem, jímž svoje i jiné názory na pozici profesora poměřujeme, hluboký respekt k autonomii vysokých škol a k akademickým svobodám. To jsou hodnoty, které zaručují, že vysoké školy mohou plnit základní funkce a pozvedat poznání i vzdělanost naší společnosti,“ uvedl v projevu ministr školství Petr Fiala.
lsd