ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 5. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 19. června 2013 zabývala následujícími nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 3. zasedání konaného dne 10. června 2013;
 •  pro funkční období 2013–2017 statuty Majetkové komise AV ČR, Archeologické evaluační komise AV ČR a Bytové komise AV ČR;
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2013.

Souhlasila

 •  se základní koncepcí Týdne vědy a techniky AV ČR 2013;
 •  s Výroční zprávou Rady vědeckých společností ČR za rok 2012;
 •  se Smlouvou o Sdružení moravských pracovišť AV ČR.

Jmenovala

 •  pomocné orgány Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 v tomto složení:
 •  Rada pro popularizaci vědy AV ČR: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada) – předseda; členové: Mgr. Michal Andrle, Ph.D. (novinář), Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Ing. Eva Bobůrková (Hospodářské noviny), Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (Hvězdárna a planetárium M. Koperníka), Ing. Jolana Fišerová (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Chládek, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Jaroslav Chum, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Ing. Daniela Illnerová (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Miroslava Klimentová (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK), Ing. Pavel Konečný (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Vladimír Kořen (Česká televize), RNDr. Pavel Koubský, CSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Matěj Kratochvíl (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Irena Krumlová (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), PhDr. Martin Krummholz (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Dr. Michael Londesborough, Ph.D. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Radek Mikuláš, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Roman Neruda, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jana Olivová (Český rozhlas), Jiří Padevět (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Rameš, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), Mgr. Ivo Svejkovský, MBA, Ph.D. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), Mgr. Josef Tuček (novinář), Mgr. Michaela Vojtková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. František Weyda, CSc. (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity), RNDr. Jan Zedník (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.); Bc. Karina Uherková, DiS. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – tajemnice;
 •  Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou: prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada); členové: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Zbyněk Černý, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Josef Foldyna, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.), Dr. Ing. Pavel Honzátko (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Petr Machleidt, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Milan Pavlík, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Lenka Scholzová (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Srholec, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.); Daniel Kozák, DBA (Kancelář AV ČR) – tajemník;
 •  RNDr. Hanu Sychrovou, DrSc., předsedkyní Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření Vědecké rady AV ČR (VR) k realizaci doporučení VR obsažených ve Zprávě o činnosti VR za funkční období 2009–2013;
 •  zprávu o zhodnocení a přínosech I. výzvy Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Vzala na vědomí

 •  zprávu o regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR;
 •  zprávy o výsledcích kontrol v Biologickém centru AV ČR, v. v. i., a ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.