ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Z Bruselu

Rodina IGLO se rozrůstá

Neformální sdružení styčných kanceláří (IGLO) v Bruselu se v letech 2012–2013 rozrostlo o další tři kanceláře: maďarskou HunOR (vedoucí Eszter Lakos), estonskou ETAG (Vallo Mulk) a moldavskou MOST (Sergiu Porcescu). Vedoucím nově zřízených kanceláří jsme položili dvě otázky.

Jaké priority mají vaše kanceláře v krátkodobém výhledu?
HunOR: Naší prioritou je připravit se na novou generaci unijních programů, zvláště rámcový program Horizont 2020 a program na podporu malých a středních podniků – COSME. Abychom zvýšili účast maďarských subjektů v unijních projektech, chceme poskytovat informace o aktuálním vývoji a propagovat jejich schopnosti v Bruselu. Služby poskytujeme veřejným i soukromým institucím.
ETAG: Estonským výzkumným subjektům poskytneme v příštích letech informace o implementaci rámcového programu Horizont 2020 a podmínkách čerpání z nových strukturálních fondů. Naopak v Bruselu máme v úmyslu představit národní strategii pro VaVaI a zvýšit povědomí o excelentních estonských výzkumných kapacitách. Zapojíme se i do prohlubování znalostí a kompetencí estonské státní správy pro předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2018.
MOST: V současnosti se soustředíme především na přípravu přidružení Moldavska k programu Horizont 2020 a jeho propagaci na národní úrovni a posílení kapacit sítě národních kontaktních bodů. Rádi bychom se rovněž výrazněji zapojili do dalších iniciativ Evropského výzkumného prostoru (ERA). Pokračovat budeme i v distribuci týdenního zpravodaje o novinkách v ERA pro moldavskou výzkumnou komunitu.

Kdo vaši kancelář zřizuje a jak je financována?
HunOR: V Bruselu působíme od června 2012 a formálně spadáme pod neziskovou společnost Bay Zoltán pro aplikovaný výzkum a Ministerstvo pro státní správu a spravedlnost. Jelikož jsme financováni ze státního rozpočtu (do konce roku 2014), usilujeme o co největší návratnost vložených investic z unijních projektových grantů.
ETAG: Kancelář v Bruselu vznikla v březnu 2012 jako součást estonské Rady pro výzkum. Finančně ji podporují strukturální fondy, konkrétně Evropský regionální rozvojový fond (do srpna 2015).
MOST: Kancelář byla zřízena v říjnu 2012 v návaznosti na usnesení moldavské vlády a na přidružení k 7. RP od počátku téhož roku. Její aktivity, jež jsou financovány ze státního rozpočtu na VaV, koordinuje Centrum pro mezinárodní projekty Akademie věd.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR