ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Obálka

Medaile Jaroslava Heyrovského

02_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Na návrh Fyzikálního ústavu AV ČR převzal 21. června 2013 prof. Nobuyoshi Koga z univerzity v Hirošimě (Japonsko) Čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v che­mických vědách.
Prof. Koga pracoval v letech 1989–1991 jako doktorand pod vedením prof. Jaroslava Šestáka v Sekci fyziky pevných látek FZÚ; titul CSc. obhájil na Fakultě chemické technologie Univerzity Pardubice. Byl tak prvním japonským absolventem doktorského studia, kterého vyslala japonská vláda na studia přírodních věd do tehdejšího Československa. Stal se světově uznáva­ným vědcem a profesorem v oblasti chemické kinetiky, dlouhodobě udržuje odborné pracovní kontakty jak s pracovišti AV ČR, tak s českými univerzitami a propaguje dobré jméno české vědy.

02_2.jpg
Prof. Koga je rovněž nositelem ceny ICTAC Young Scientist Award, kterou mu udělila mezi­národní organizace International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) na základě nominace FZÚ a Univerzity Pardubice.
red