ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 4. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 28. května 2013 zabývala následujícími nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení;

Souhlasila

 •  s vytvořením pracovní skupiny Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro udělování vědeckého titulu DSc. ve složení:
 •  předseda – prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (Vědecká rada AV ČR);
 •  členové – PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Vědecká rada AV ČR), prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (Vědecká rada AV ČR), prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Vědecká rada AV ČR), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR), prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Akademická rada AV ČR);
 •  s účastí vybraných pracovišť AV ČR na Expo 2015.

Jmenovala

 •  pomocné orgány Akademické rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 v tomto složení:
 •  Ediční rada AV ČR: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Radek Mikuláš, CSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Eva Jirsová (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Helena Synková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), Ing. Ivana Štětinová (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Iva Burešová (Knihovna AV ČR, v. v. i.), Mgr. Michaela Vojtková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Václava Horčáková (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Mgr. Markéta Devátá, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), PhDr. Věra Schifferová, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Eduard Burget (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), PhDr. Alena Černá, Ph.D. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Ing. Lidmila Sochůrková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); Renáta Vacková (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Ekonomická rada AV ČR: Ing. Petr Bobák, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Ing. Marta Arazimová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Ing. Petra Broskevičová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Zdeňka Grufíková (Biologické cent­rum AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), Ing. Jiří Kotek, Dr. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Lucie Kubínová, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v. i.), RNDr. Antonín Otáhal, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), Božena Petschová (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Škoda (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Mgr. Jiří Špička, MBA (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), Ing. Tomáš Wencel, MBA (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); členové s hlasem poradním: Ing. Jana Jeřábková (Kancelář AV ČR), RNDr. Jana Kadlecová, CSc. (Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.); Ing. Michaela Otýpková (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Komise pro vědecké informace AV ČR: doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předsedkyně; Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v. i.) – místopředseda; členové: Ing. Karel Aim, CSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Vojtěch Balík (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jana Doleželová (Knihovna AV ČR, v. v. i.), Mgr. Nela Hesová (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Knihovna AV ČR, v. v. i.), PhDr. Hana Krejzlíková (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Nora Macková (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Irena Treybalová (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Řezanka, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Slaměník, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.); Mgr. Iva Burešová (Knihovna AV ČR, v. v. i.) – tajemnice;
 •  Rada pro kosmické aktivity AV ČR: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Ing. Iva Ambrožová, Ph.D. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), Ing. Martin Černý, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Ivana Kolmašová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Ing. Alexandr Kuna, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Petr Pešice, Dr. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Souček, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), JUDr. Martina Šmuclerová, Ph.D., DEA (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Mgr. František Zemek, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.); Mgr. Iva Raitermanová (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje: Ing. Karel Aim, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Akademická rada AV ČR) – místopředsedkyně; členové: RNDr. Vladimír Albrecht, CSc. (Technologické centrum AV ČR), RNDr. Adolf Filáček, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Hrušák, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Jiří Kadlec, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), MUDr. Jan Kopecký, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), RNDr. Andrej Kugler, CSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), Mgr. Marcela Linková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Vědecká rada AV ČR), Ing. Pavol Pavlo, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.), Ondřej Rydval, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), Ing. Zenon Starčuk, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Emil Voráček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.); Mgr. Marie Vosečková (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: Ing. Karel Balík, CSc. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jiří Holba, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.), PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Bruno Jungwirt, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.), RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Milan Pavlík, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické cent­rum AV ČR, v. v. i.), RNDr. David Uličný, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. et PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Viktor Žárský, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.); Ing. Alice Stará (Kancelář AV ČR) – tajemnice;
 •  Rada pro zahraniční styky AV ČR: RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Akademická rada AV ČR) – předsedkyně, členové: RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Stanislav Brouček, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Dalia Burešová, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.), Mgr. Filip Kadlec, Dr. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jan Kolář, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Ing. Martin Lísal, DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.), PhDr. Zdenka Mansfeldová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.), RNDr. Ján Šimkanin, Ph.D. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), Ing. Iva Pichová, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), PhDr. Václav Tomek, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. Krešimir Žigić, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.); Mgr. Robert Zika (Kancelář AV ČR) – tajemník;
 •  členy Komise pro životní prostředí AV ČR Mgr. Jana Šobotníka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.) a RNDr. Petra Petříka, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.);
 •  členem Komise pro informační technologie AV ČR RNDr. Jiřího Vackáře, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.).

Vzala na vědomí

 •  informaci o společném projektu Akademií věd Visegrádské skupiny The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.