ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Nové knihy

Nové knihy

28_1.jpg

VELKÝ TEROR
Nové zhodnocení
Od prvního vydání práce anglo-amerického historika Roberta Conquesta uběhly již více než čtyři desítky let. I přesto nachází komplexně pojatá problematika „stalinismu“, sovětského totalitního systému a komunistického bezpráví řadu zájemců nejen mezi laickou veřejností, ale především mezi odborníky. Autor se neomezil jen na známé oběti represivních kampaní, ale represe a teror vztáhl k fungování sovětského systému jako celku.
Conquest, R., edice Historie, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

28_3.jpg

ČLOVĚK A STROJ V ČESKÉ KULTUŘE
19. STOLETÍ

Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století, které ve dnech 23.–25. února 2012 v Plzni uspořádal ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Sborník je tematicky řazen do pěti oddílů: Svět strojů, Idea technické vzdělanosti, Technika rozhoduje vše, Fascinace funkčností a Opakovatelnost formy vytváří jedinečnost díla.
Petrasová, T., Machalíková, P. (ed.), Academia, Praha 2013. Vydání 1.

28_4.jpg

NELIDSKOST
Autor zastává názor, že nelidskosti se nedopouští jen několik málo zrůdných jedinců, nýbrž ti nejobyčejnější lidé, pokud mají příležitost. Před našimi temnými stránkami nás ve svobodné demokratické společnosti uchrání jedině vzájemná tolerance pojatá jako sdílení odlišnosti. K tomu, aby se projevila nelidskost, jejímiž nejkřiklavějšími formami jsou válečné zločiny a masa-kry, stačí jen nerozpoznat ve druhém svého bližního.
Grimaldi, N., edice Galileo, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

28_2.jpg

SOPKY A SOPEČNÉ VRCHY ČESKÉ REPUBLIKY
Malebný kolorit české krajiny určují na mnoha místech úchvatné kopce sopečného původu. Kromě notoricky známých lokalit, jako je Říp, Bezděz, Milešovka, Trosky nebo Komorní hůrka, jsou to desítky dalších památek na geologicky docela nedávnou vulkanickou činnost. Zbytky těchto sopek připomínají krajinné majáky s vynikajícím rozhledem, které si v minulosti vybírali stavitelé pravěkých hradišť, středověkých hradů nebo rozhleden.
Janoška, M., edice Průvodce, Academia, Praha 2013. Vydání 1.

28_5.jpg

Kieślowski o Kieślowském
Autobiografie představuje polského režiséra Krzysztofa Kieślowského (1941–1996), jednoho z tvůrců filmů tzv. vlny morálního neklidu. Vzpomíná v ní na své dětství, první filmařské úspěchy i mezinárodní slávu Tří barev a nevyhýbá se ani událostem ze svého soukromého života. Kniha vznikla na základě série rozhovorů, které Danuta Stoková nahrávala na mikrofon. Má tak charakter velmi osobní rozmluvy dvou lidí, kteří se mají navzájem v úctě a důvěřují si.
Stoková, D., edice Paměť, Academia, Praha 2013. Vydání 1.