ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Ohlédnutí za působením Grantové agentury AV ČR

20_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
O činnosti Grantové agentury AV ČR hovořil její předseda Jiří Gabriel.

Grantová agentura Akademie věd ČR připravila ve foyer budovy AV ČR na Národní třídě výstavu Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury Akademie věd ČR, kterou 12. června 2013 zahájili předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a předseda GA AV dr. Jiří Gabriel. Expozice přiblížila působení první grantové agentury v České republice od doby jejího založení v roce 1990 až do letošního roku, kdy její činnosti v důsledku Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací skončí. Kromě historie, přehledu osobností působících v jejích orgánech a statistických souhrnů se návštěvníci seznámili i s výsledky některých vynikajících projektů, za něž obdrželi jejich řešitelé Cenu AV ČR. Zastoupeny byly obory z oblasti věd o neživé přírodě, živé přírodě a chemických věd i věd humanitních a společenských. Výstavu doplnily ukázky publikačních prací řešitelů grantových projektů a přehledových prací GA AV.
Předseda AV ČR Jiří Drahoš na vernisáži mj. uvedl: „Mám poněkud nostalgické pocity a jistě nejsem jediný, protože činnost GA AV v tomto roce končí. Troufám si říci, že šlo o nejlépe fungující grantovou agenturu v České republice a některé současné problémy Grantové agentury ČR by v naší nikdy nenastaly. Rád bych vyzdvihl, že GA AV sehrála v devadesátých letech klíčovou roli při financování základního výzkumu. Mám však též špatné svědomí, protože jsem byl jedním z těch, kteří se v Akademické radě podíleli na jejím konci. Uvěřili jsme totiž, že reforma výzkumu, vývoje a inovací, zejména její část věnovaná účelovému financování, je myšlena vážně. Jak se později ukázalo, vážně to myslela pouze Akademie věd. Přiznávám, že kdybych to věděl, s kolegy v Akademické radě bychom tento krok nikdy neučinili.“

lsd