ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > červ-srp  > Ocenění

Na podporu vědy a vzdělanosti – Ceny Josefa Hlávky 2012

Ani nedávné záplavy v areálu lužanského zámku, kdy se rozvodnila řeka Úhlava (velké škody naštěstí nenapáchala), nepřekazily předávání cen, jimiž Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových spolu s Nadací Český literární fond (NČLF) každoročně oceňují autory vynikajících odborných publikací. Do klání o prestižní ocenění udělované ve čtyřech kategoriích se tentokrát přihlásilo přes 80 knižních titulů. Autoři nejlepších prací převzali Ceny Josefa Hlávky během tradičního ceremoniálu v sále Českého kvarteta na zámku v Lužanech 17. června 2013 za účasti význačných osobností české vědy a vzdělanosti.

21_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

21_1.jpg

Zatímco předchozí ročník organizátoři zasvětili především oslavám dvacetileté tradice „hlávkovských“ cen, tím letošním se Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových vydalo vstříc nové éře. Na návrh NČLF se totiž budou všechny ceny za vědeckou literaturu předávat výhradně v Lužanech (dosud se udělovaly rovněž v Praze) a od nadcházejícího roku se na nich rovným dílem budou podílet Nadání a NČLF. Zaniká tak rozlišení mezi hlavním oceněním a ostatními cenami. Jak uvedl předseda správní rady Nadání prof. Václav Pavlíček, ceremoniál na Hlávkově zámku se od podobných aktů výrazně odlišuje: „V době označované jako postmoderní se stále častěji stává, že se ceny za vědeckou literaturu předávají v rámci nejrůznějších zábavných pořadů spíše jako jejich zpestření. Avšak prostředí lužanského zámku vždy zdůrazňovalo konzervativní hodnoty a ducha, a to v kontextu Masarykova pojetí, jak jej ostatně vtiskl i do ústavní listiny z roku 1920, aby se český národ prosadil v soutěži s národy ostatními právě podporou vědy a vzdělanosti. Nová etapa předávání cen za vědeckou literaturu bude těmto hodnotám věrna.“

Cenu Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd získali renomovaní historici prof. František Šmahel z Centra medievistických studií AV ČR a UK a prof. Lenka Bobková z Filozofické fakulty UK za velkoryse pojatou práci Lucemburkové. Česká koruna upro­s­třed Evropy, kterou vydalo Nakladatelství Lidové noviny. Výpravná publikace popisuje období zhruba 130 let, během nichž se na českém trůně vystřídali čtyři panovníci – Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Patřičnou pozornost však autoři věnovali i dalším příslušníkům rodu, zejména jeho moravské linii. Syntetický pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo Přemyslovci. Budování českého státu (Petr Sommer, Dušan Třeštík a Josef Žemlička – 2009). „Je obvyklé děkovat. My děkujeme především Lucemburkům, protože psát o nich je napůl cesta k úspěchu – kdekdo je sice nemá rád, ale kdekdo chce o nich též psát. Vyřešili jsme to tak, že jsme je do tohoto díla pozvali,“ uvedl prof. František Šmahel.

21_1.jpg
V první řadě zleva: Šárka Voráčová, Lenka Bobková, František Šmahel, David Beveridge, Ivan Landor a Pavel Vavřík; v druhé řadě zleva: Miroslav Beran, Antonín Bielich, Jan Holec a Petr Vopěnka

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd získali prof. Ivan Landor, prof. Pavel Vavřík, doc. Jiří Gallo a prof. Antonín Sosna za Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu (nakladatelství Maxdorf). Kolektiv význačných českých ortopedů a odborníků dalších medicínských profesí vytvořil rozsáhlou monografii koncipovanou jako průvodce ortopeda od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací. „Autorům náleží poděkování nejen kolegů, kteří mohou čerpat z jejich zkušeností, ale především lidí, jimž náhrada kyčelního kloubu sice ulevila v jejich utrpení a zajistila jistý životní komfort, ale kteří se různými okolnostmi vrátili do stavu před operací a doufají, že jim operace přinese úlevu i podruhé. Snad jedině výrobci analgetik, berlí a invalidních vozíků mohou litovat, že tato monografie spatřila světlo světa,“ uvedl v laudatiu doc. Petr Hach z dublinské Trinity College.
V oblasti věd o neživé přírodě uspěl autorský kolektiv dr. Šárky Voráčové s prací Atlas geometrie. Geometrie krásná a užitečná (Nakladatelství Academia). Kniha obsahuje soupis geometrických pojmů bohatě doplněný ilus­tracemi a fotografiemi. Klasické i méně známé geometrické úlohy autoři předkládají v historických souvislostech, s důrazem na spojení geometrie s technickou praxí, uměním i s grafikou. Kniha je vhodnou pomůckou do základních či středních škol, kde může sloužit jako zdroj inspirace k dalšímu studiu zajímavých partií geometrie. Podrobněji jsou popsány pojmy související se středoškolskou geometrií, je ukázán jejich význam v nejrozličnějších, mnohdy i překvapujících souvislostech. „Valja Stýblová o Josefu Hlávkovi napsala, že měl ve zvyku štědře oceňovat vrcholné výkony. Neopovažuji se tvrdit, že výkon našeho autorského kolektivu byl vrcholný, ale doufám, že mi ocenění dává právo říci, že se kniha povedla. Přiznávám, že to však není má zásluha – hlavní poděkování patří dr. Aleně Šarounové, v současnosti zřejmě nejvýznamnější osobnosti české deskriptivní geometrie, z jejíž iniciativy publikace vznikla,“ vyzdvihla dr. Šárka Voráčková.
V oblasti věd o živé přírodě získala ocenění práce dr. Jana Holce, Antonína Bielicha a Mgr. Miroslav Berana Přehled hub střední Evropy (Nakladatelství Academia). Publikace, jež v posledních měsících obdržela mnohá ocenění (Kniha roku v Cenách Nakladatelství Academia, první místo v Ceně poroty za encyklopedické dílo Slovníku roku 2013 a zároveň třetí místo v hlavní kategorii Slovník roku 2013), představuje pestrost velkých hub ve střední Evropě; obsahuje téměř všechny běžné druhy, ale i celou řadu druhů vzácných. „Ze všech ocenění se radujeme a napjatě čekáme, co nastane v první houbařské sezoně po vydání knihy. Máme jisté obavy, avšak věříme, že napomůže v základní orientaci, aby když její čtenáři naleznou houbu, zařadili ji do některé z pomocných skupin. V českém prostředí jde již o třetí knihu podobného zaměření. Na první, jež vyšla kdysi v padesátých letech, navázal Přehled československých hub (1972). Nyní po čtyřiceti letech vychází publikace mnohem rozsáhlejší a s barevnými ilustracemi Antonína Bielicha,“ uvedl dr. Jan Holec, který působí v Mykologickém oddělení Národního muzea.
Již počtvrté byla v Lužanech předána Cena Milana Sojky, kterou Vysoká škola ekonomie a managementu uděluje ve spolupráci s Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Milana Sojky. Za uplynulý rok ji od rektora VŠEM prof. Milana Žáka převzal americký muzikolog dr. David Beveridge za studii Zdenka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Přátelství dvou manželských párů a jeho plody v českém a světovém umění.

LUDĚK SVOBODA